آفتاب

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۲۹ مقاله

این کتاب منبعی است برای درس 'تاریخ ادبیات دوره عباسی (1) 'که برای مطالعه دانشجویان عربی در مقطع کارشناسی به ارزش 2واحد تهیه شده است . عناوین اصلی کتاب عبارت‌اند از' :وضعیت سیاسی دوران عباسی', 'وضعیت اجتماعی', 'وضعیت فرهنگی', 'ایرانیان در این عصر', 'شعر در عصر عباسی', 'مشهورترین شاعران در این عصر', 'نثر فنی در عصر عباسی 'و 'مشهورترین نویسندگان در این عصر .'این داستان, درباره سربازی است که در ارتش ارتقای درجه مییابد و اطرافیان به او حسودی میکنند. در این حین, پسر فرمانده سابق ارتش, پدرش را کشته و خونش را به گردن این سرباز میاندازد. سرباز فراری شده و به خیل اسیران می پیوندد. او به دربار پادشاه وقت برده میشود و در آن جا طی زورآزمایی هایی که با اسیران دیگر میکند....این مجموعه با شعر 'روی بندرگاه 'سروده نیما یوشیج آغاز می‌شود ;سپس ضمن معرفی کوتاه 'غسان کنفانی', نوشته‌ای از او تحت عنوان 'ادبیات فلسطین ' به فارسی ترجمه می‌شود ;آن گاه متن اصلی کتاب, یعنی سروده‌هایی از شاعران عرب با ترجمه 'سیروس طاهباز 'فراهم می‌آید .بدین ترتیب, در کتاب قطعاتی از 'محمود درویش', 'سمیح القاسم', 'توفیق زیاد', 'سالم جبران', 'فدوی طوغان 'و 'ج...

این کتابچه دربر دارنده 9 نوشته تحلیلی در باب قصه‌های 'هزار و یک شب' است. در نوشتار نخست, به ساختار هزار و یک شب ـ بر اساس دیدگاه 'ولادیمیر پراپ', مبنی بر ساختار روایتی قصه‌های سحرانگیز و انطباق هزار و یک شب با آن ـ اشاره گردیده است. نوشته‌های دیگر این مجموعه عبارت‌اند از: 'جستاری در شناخت فرهنگ هزار و یک شب', 'پدیدار شناسی قصه‌گویی شهرزاد', 'روح مادرانه تاری...در این اثر, داستان‌های 'هزار و یک شب' و ساختار کلی آن‌ها, نیز, اجزا و شخصیت‌های قصه‌ها بررسی و تحلیل در این اثر, داستان‌های هزار و یک شب و ساختار کلی آن‌ها, نیز اجزا, عناصر و شخصیت‌های قصه‌ها بررسی و تحلیل شده است. '... هزار و یک شب یک تالیف مرکب است و قدیم‌ترین داستان‌های آن از هند و ایران نش‌أت گرفته‌اند. زمانی, احتمالا در قرن دوم/ هشتم این داستان‌ها به عر...

این ترجمه منتخبی است از شعرهای هفت دفتر 'البیاتی 'ـ شاعر عراقی, تولد: 1926ـ که عبارت‌اند از :متون شرقی, مرثیه‌ها, بستان عائشه, ماه شیراز, شرح حال دزد آتش, سرزمین سنبله, و نوشتن بر گل .مترجم کتاب یادآور می‌شود' :شعر البیاتی همواره از درونمایه‌ای سیاسی برخوردار بوده است ; اما از پس این تحول و تطور تدریجی که از دوره سوم آثار البیاتی آغاز می‌شود, صور اسطوره‌ا...کتاب, ترجمه‌ای است از اشعار علی احمد سعید معروف به ادونیس ـ شاعر اهل سوریه ـ که با شرحی از احوال, آثار و مختصات شعری سراینده به طبع رسیده است .((نقاب ترانه‌ها)) نمونه‌ای از این سروده‌هاست :به نام تاریخ خویش در سرزمین لجن/ جبین خویش را به گاه گرسنگی می‌خورد/ و می‌میرد, بی آن که فصل‌ها بدانند چسان/ پشت این نقاب بلند ترانه‌ها/ او یگانه بذر وفادار است/ یگانه...این نوشتار ترجمه ای است از رساله کوتاه 'ابیات دهگانه' نوشته ابن عربی. 'رساله ابیات دهگانه ترجمه ای شرح گونه از ده بیت شعر ابن عربی است. می دانیم ابن عربی از طبعی سرشار برخوردار بوده و با آن که در فتوحات, فصوص و دیگر رسائل خود از سروده‌هایش گنجانیده است‌؛ ولی سوای این اشعار دیوانی داشته به نام 'ترجمان الاشواق' که حدیث نفس او بوده در خصوص عین الشمس و البها نظا...کتاب حاضر ترجمه‌ای است از جزئ اول شرح دیوان متنبی که در آن شرح 'برقوقی' با شرح‌های 'واحدی', 'عکبری 'و 'یازجی 'تطبیق شده است .گفتنی است 'متنبی ' شاعر معروف عرب است که در خدمت 'عضدالدوله دیلمی 'به سر می‌برد و قصاید غرا در مدح وی می‌سرود .نگارش کتاب بدین گونه است که نخست بیت عربی درج گردیده, آن گاه لغت‌های دشوار معنی شده سپس بیت عربی ترجمه شده و در پایان شرح...

این کتاب شامل تخمیسی عربی بر قصیده تابناک((عبدالباقی فاروقی)) است که فضایل بسیاری از پیامبر اکرم(ص) را در ادبیات خود جای داده است .از دیگر مطالب کتاب منظومه((حدیث الکسائ)) یا نزول آیه((تطهیر)) و قصایدی درباره امام حسین(ع) است .((تواشیحی)) نیز در کتاب دیده می‌شود که بیشتر آنها به صورت نوار کاست عرضه شده است .سراینده ذیل مقدمه به این مضامین اشاره می‌کند :مف...'جاحظ '( 255ـ 160ه.ق) متفکر نامدار معتزلی یکی از نویسندگان برجسته زبان عربی در قرن دوم و سوم هجری است که نوشته‌هایش آیینه تمام نمای زندگانی و فرهنگ در سده‌های مذکور است' .او با عباراتی محکم و چالاک و شوخ و متین نمونه‌های عالی از نقد و تحقیق و روایت و درایت و حقیقت و افسانه و پند و لبخند و فلسفه و سفسطه و طبیعت گویی و طبیعت نگاری به دست می‌دهد که در عین س...اثر حاضر به بررسی اجمالی درباره ادیب و دانشمند بزرگ قرن 4و 5هجری, عبدالملک بن محمد ثعالبی می‌پردازد .که در عالم عرب بسیار بیشتر از ایران شهرت دارد .در این مجموعه ضمن نقد و تفسیر شعری عربی و نگاهی به آثار و اشعار ثعالبی به گوشه‌ای از فعالیتهای او نیز اشاره شده‌است . کتاب مذکور در قالب سه بخش تالیف شده بخش اول به بررسی اوضاع اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نیشابور...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۲۹ مقاله