آفتاب

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

ادبیات زبانهای افریقائی - آسیائی (حامی و سامی)

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۲۹ مقاله


'خاله گمشده' داستانی است به زبان عربی که طی آن سرگذشت زندگی زنی بازگو می‌شود که بسیار گرفتار تجملات است و بر اساس فرهنگ غرب فرزندان خود را تربیت می‌کند. فرزندان نیز عاقبت رهسپار غرب می‌شوند و مادر خود را به کلی فراموش می‌کنند. مادر ناگزیر به کمک یکی از دختران همسایه سعی می‌کند با فرزندان خود ارتباط برقرار سازد و سرانجام موفق می‌شود دختر خود را باز یابد و با...در این دفتر, اشعاری از چند شاعر عرب زبان گردآمده است .موضوع این سروده‌ها مدح و منقبت و مراثی اهل بیت(ع), نیز توصیف نهضت عاشورای حسینی است .برخی از این سرایندگان عبارت‌اند از :((الشریف‌الرضی)), ((السید حیدرالحلی)), ((دعبل الخزاعی)), ((ابی تمام)), ((الواسطی)) و ((امیر ابی فراس الحمدانی)) .در این کتاب به اختصار مطالبی درباره قیام عاشورای حسینی, شهادت یاران حسین (ع), به اسارت رفتن زینب و خاندان رسول‌ا...(ص), همچنین پاره‌ای اشعار و قصیده‌هایی در فراغ امام حسین (ع) به زبان عربی فراهم آمده است .

کتاب متضمن نوحه‌ها و مرثیه‌هایی است که به زبان محلی عربی و در سوگ شهیدان کربلا به نظم در آمده است .این کتاب مربوط به فن ((عروض)) است که به زبان عربی تالیف شده است .در ابتدای کتاب اهمیت علم عروض بیان شده, پیشینه آن معرفی می‌شود ;سپس نکاتی در باب تقطیع شعر, اجزا و انواع بیت, همچنین زحافات و بحور شعری آورده شده سرانجام بحرهای مشهور شعر با مثال‌های متعدد تشریح می‌شود .بخش دوم کتاب مربوط به ((علم قافیه)) است که در آن انواع قافیه و حروف قافیه شرح داده می‌شود...

این رمان به زبان عربی توصیف یک خانواده اشرافی است که پدر شخصیتی مذهبی و مومن, اما همسر او سخت شیفته فرهنگ غرب و در بند تجملات خاص است. این دو صاحب دو دختر هستند که یکی به پدر گرایش دارد و دیگری خلق و خوی مادر را پذیرفته است. کشمکش بین این دو خواهر ادامه می‌یابد, عاقبت یکی از آنان که مومن و با فضیلت است دیگری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و او را به راه راست رهنمو...اشعار این کتاب که به زبان عربی است در مدح و فضیلت اهل بیت پیامبر (ص) به نظم کشیده شده است .برخی از اشعار نیز در ذکر مصایب اهل بیت (ع), به ویژه امام حسین (ع) و یاران اوست .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۲۹ مقاله