آفتاب

ادبیات یونانی جدید

ادبیات یونانی جدید

نمایش ۱ تا 25 از ۴۴ مقاله


کتاب، ترجمه‌ی دیگری است از اثر 'نیکوس کازانتزاکیس'، نویسنده‌ی یونانی، شخصیت محوری این داستان، 'زوربا'، 'فردی است عامی و تحصیل نکرده، ولی مرد کار است و مرد زندگی'. اگر از معتقدات دینی و شوریدگی بی حد و پایانش نسبت به زن یا، به قول خودش، آن سرگرمی پایان ناپذیر، ـ صرف نظر کنیم، مردی است بسیار توانا، اهل عمل و فرزانه.... این مرد با غرایز متقن و لغزش‌ناپذیر و چشم...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۴ مقاله