آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

نوشته های گوناگون زبان کلاسیک یونان

کتاب حاضر با ذکر مکالمه 'سیمویند, حکیم 'و 'هیرون 'مستبد آغاز می‌شود. این مکالمه اثری است از 'گزنفون 'ـ حکیم و فیلسوف معاصر افلاطون' .اشتراوس', نویسنده کتاب, پس از ذکر این مکالمه به تفسیر و تاویل جزئ جزئ آن می‌پردازد . مکالمه چنین آغاز می‌شود' :سیمویند حکیم و شاعر, روزی به نزد هیرون مستبد رفت .چون هر دوی آنان کاری نداشتند که انجام دهند و در حال استراحت بودند سیمویند …