> نوشته های گوناگون آلمانی
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

نوشته های گوناگون آلمانی

مطالب این کتاب که به مناسبت بزرگداشت خانم((آنه‌لیزه(قهرمان))) فراهم آمده شامل مقالاتی است در زمینه زبان و ادبیات فارسی و آلمانی .افزون بر آن برخی مطالب نیز گفتاری است درباره روابط فرهنگی ایران و آلمان .کتاب حاضر در دو بخش ـ به زبان فارسی و آلمانی ـ به چاپ رسیده است .شایان ذکر است خانم آنه‌لیزه (قهرمان) پس از پایان تحصیلات عالی در آلمان, در ایران به کار …

'هانس یوآخیم کولن کامپف 'نویسنده آلمانی, این کتاب را در سال 1976به چاپ رسانده است .بدین ترتیب, کتاب مشتمل بر لطیفه‌های آلمانی است که در اصل برحسب الفبا (از Aتا (Zتدوین شده اما در ترجمه حاضر این نظم ناگزیر به کنار گذاشته شده است .در یکی از لطیفه‌ها می‌خوانیم' :در موقع تمرین یک مانور نظامی, سربازی به علت زخم‌های پایش خود را بیمار اعلام کرد .افسر مسئول که یک افسر …

کتاب حاضر, با هدف آشنایی خوانندگان با زندگی و آثار((والتر بنیامین)) (فیلسوف و منتقد هنری) به رشته تحریر درآمده است .در این کتاب, مولف مواضع انتقادی بنیامین را برمی‌شمارد ;افزون بر آن مهم‌ترین ایدئولوژی‌های آغازین قرن بیستم یعنی, کمونیسم, صهیونیسم, تکنوکراسی و تاثیر آن بر تاریخ هنر و زیباشناسی مدرن را شرح می‌دهد .گفتنی است والتر بنیامین در سال 1892در برلین …