آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

ادبیات زبانهای ژرمنی آلمانی

شعر آلمانی

نمایش آلمانی

داستان آلمانی

مقاله آلمانی

خطابه و سخنرانی آلمانی

نامه آلمانی

طنزو هجو آلمانی

نوشته های گوناگون آلمانی

ادبیات سایر زبانهای ژرمنی

در بخش نخست کتاب, ادبیات و آثار ترجمه شده‌ی آلمانی به زبان فارسی, از دوره‌ی روشنگری به بعد معرفی و بررسی شده است. (منظور از ادبیات آلمانی, کلیه‌ی آثار نویسندگانی است که زبان نگارش آنان آلمانی بوده است). بخش دوم کتاب نیز شامل کتاب شناسی آثار ادبی ترجمه شده‌ی آلمانی به فارسی است که بر اساس الفبای نام نویسنده یا شاعر تدوین گردیده است.