آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

ادبیات انگلیسی و آنگلوساکسون

شعر انگلیسی

نمایشنامه انگلیسی

داستان انگلیسی

مقاله انگلیسی

خطابه و سخنرانی انگلیسی

نامه انگلیسی

طنز و هجو انگلیسی

نوشته های گوناگون انگلیسی

ادبیات آنگلوساکسون (انگلیسی قدیم)

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵۲ مورد

کتاب حاضر 'تاریخ ادبیات انگلیسی 'است که طی آن به گونه اجمالی ادبیات انگلیسی از قدیم‌ترین ایام تا روزگار معاصر (دوره قرن بیستم) شرح و بررسی می‌شود . 'ادبیات کهن انگلیسی', 'ادبیات دوره میانه', 'شعر و نثر عهد الیزابت', 'جان میلتون و روزگارش', 'دوره بازگشت درام و نثر 'و 'درام و شعر قرن بیستم 'از مباحث این کتاب هستند .در پایان کتاب فرهنگ اصطلاحات ادبی و فهرست اعلام …

جلد دوم 'سیری در تاریخ ادبیات انگلیس 'مروری است بر جریان‌های ادبی انگلیس که به زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی, به ارزش 4واحد تدوین شده است .مباحث کتاب با عصر 'درایدن '(شاعر و نمایش نامه نویس انگلیسی) آغاز می‌شود, پس از آن جریان‌های ادبی انگلیسی در قالب این موضوعات یا دوره‌ها شرح و بررسی می‌گردد' .عصر الکساندر …

((سیری در تاریخ ادبیات انگلیس)) عنوان کتابی است به زبان انگلیسی که در آن دوره‌های مختلف ادبیات انگلیس, زمینه‌های اجتماعی و پیدایش گونه‌های ادبیات, همچنین احوال و آثار نویسندگان و شعرای برجسته این سرزمین ـ از قدیم‌ترین ایام تا زمان معاصر ـ شرح و بررسی می‌شود .این کتاب در واقع طرحی است مجمل از تاریخ ادبیات انگلیس, ضمن آن که نمونه‌هایی از آثار اشخاص …

در اولین شماره از مجموعه حاضر شرح حال مجملی از سی و هفت تن از نویسندگان انگلیسی زبان سراسر دنیا که در زمینه داستان, نمایشنامه و شعر فعالیت داشته اند ـ به زبان انگلیسی ـ به طبع رسیده است‌; همچنین فهرستی از آثار منتشر شده هر یک از این نویسندگان فراهم آمده است.

((راهنمای ادبیات انگلیسی)) کتابی است متضمن نقد و بررسی بیش از پنجاه داستان کوتاه, دویست و پنجاه شعر و پانزده نمایش‌نامه معروف از ادبیات انگلیسی, امریکا, فرانسه و ژاپن .کتاب حاضر منبعی است برای دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی که در سه بخش تدوین شده است :((نقد و بررسی داستان‌های کوتاه)), ((نقد و بررسی شعر)) و ((نقد و بررسی نمایش‌نامه‌ها)) .

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۵۲ مورد