آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

مطالب گوناگون

نویسنده برای طرح مباحث مارکسیسم و نقد ادبی, چهار مقوله را بررسی می‌کند: 1 ـ ادبیات و تاریخ, 2 ـ شکل و محتوا, 3 ـ نویسنده و تعهد, 4 ـ پدید آورنده همچون تولید کننده. وی یاد آور می‌شود: 'نقد مارکسیستی ادبیات را بر پایه شرایط تاریخی پدید آورنده آن تحلیل می‌کند؛ و به همین سان برای شناخت این نقد آگاهی از شرایط تاریخی آن ضرورت دارد.... پس, ارزشمندترین روش برای پرداختن …