آفتاب

سازها و گرئههای سازی و موسیقی آنها

سازها و گرئههای سازی و موسیقی آنها

نمایش ۱ تا 25 از ۴۲ مقاله

مجموعه حاضر مشتمل است بر متن انگلیسی و ترجمه فارسی گزیده ترانه‌های گروه 'نیروانا 'یکی از گروه‌های موسیقی در آمریکا') .نیروانا 'لغتی است به زبان سانسکریت که در آیین بودایی به معنای 'حیات جاویدان پس از مرگ ;' یا 'رها شدن از خواهش‌های نفسانی 'به کار می‌رود) .گروه نیروانا در سال 1989به رهبری و خوانندگی 'کرت دونالد کوبین 'آغاز به کار نمود و در مدت 5سال فعالیت...فصل اول کتاب شامل کلیاتی است درباره موسیقی .فصل دوم به سازشناسی اختصاص دارد .در فصل سوم درباره هنر ساز سازی بحث شده و در فصل پایانی به طور مفصل درباره سه تار سخن رفته است' .سه تار یکی از سازهای اصلی و شاخص در موسیقی ایرانی است که علاوه بر برخوردار بودن از صدای زیبا, دوست داشتنی و لطیف, در بیان احساسات هنرمندانه ایرانیان, از قابلیت‌های درخور توجه بهره‌مند...

مجموعه‌ی حاضر شامل زندگی‌نامه، خاطرات، اشعار و عکس‌ سازها، اثر هنرمند معاصر ـ محمدرضا ایلدار ژاله ـ است.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۲ مقاله
آفتاب

سازها و گرئههای سازی و موسیقی آنها

سازها و گرئههای سازی و موسیقی آنها

نمایش ۱ تا 25 از ۴۲ مقاله

مجموعه حاضر مشتمل است بر متن انگلیسی و ترجمه فارسی گزیده ترانه‌های گروه 'نیروانا 'یکی از گروه‌های موسیقی در آمریکا') .نیروانا 'لغتی است به زبان سانسکریت که در آیین بودایی به معنای 'حیات جاویدان پس از مرگ ;' یا 'رها شدن از خواهش‌های نفسانی 'به کار می‌رود) .گروه نیروانا در سال 1989به رهبری و خوانندگی 'کرت دونالد کوبین 'آغاز به کار نمود و در مدت 5سال فعالیت...فصل اول کتاب شامل کلیاتی است درباره موسیقی .فصل دوم به سازشناسی اختصاص دارد .در فصل سوم درباره هنر ساز سازی بحث شده و در فصل پایانی به طور مفصل درباره سه تار سخن رفته است' .سه تار یکی از سازهای اصلی و شاخص در موسیقی ایرانی است که علاوه بر برخوردار بودن از صدای زیبا, دوست داشتنی و لطیف, در بیان احساسات هنرمندانه ایرانیان, از قابلیت‌های درخور توجه بهره‌مند...

مجموعه‌ی حاضر شامل زندگی‌نامه، خاطرات، اشعار و عکس‌ سازها، اثر هنرمند معاصر ـ محمدرضا ایلدار ژاله ـ است.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴۲ مقاله