آفتاب

آوازها، ترانه ها و تصنیفها

آوازها، ترانه ها و تصنیفها

نمایش ۱ تا 25 از ۱۰ مقاله

در این کتاب اطلاعاتی به منزله پایه‌های اساسی فراگیر هنر خوانندگی عرضه شده که این فصول را دربر می‌گیرد: 'نکاتی درباره خوانندگی', 'آموزش خواندن', 'آرایه‌ها (حروف زیتت)', 'حالات مختلف در خوانندگی', 'نکات قابل توجه دیگر در خوانندگی'.این کتاب حاوی روش‌ها و تمریناتی به شیوه گام به گام است که طی آن مخاطبان فرا می‌گیرند که با تنوع, راحتی و پایداری در صدای خود, و بدون ناراحتی گلو, آواز بخوانند. موضوعات کتاب عبارت‌اند از: 'توصیه‌های عملی برای حفظ و نگه‌داری صدا', 'قدم‌های نخستین در جهت پیشرفت تکنیک آواز سالم', 'آناتومی و فیزیولوژی: مبانی تفکیک صحیح', 'نفس‌گیری و فرم صحیح بدن', 'تمرینات اصلی ب...در این کتاب, ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت محمود کریمی در کتاب آوانویسی شده عبارت‌اند از :دستگاه شور, آواز ابوعطا, آواز بیات ترک, آواز دشتی, آواز افشاری, دستگاه همایون, آواز بیات اصفهان, دستگاه سه‌گاه, دستگاه چهارگاه, دستگاه ماهور, دستگاه راست پنج‌گاه و دستگاه نوا .

چگونگی تلفیق صحیح شعر با موسیقی مقوله‌ای است که مولف با این مباحث به شرح و تبیین آن برآمده است :((انواع شعر بر حسب وزن)), ((قالب‌های شعر فارسی)), ((بدیع و صنایع ادبی)), ((آشنایی با علم عروض)), ((هنر انتخاب وزن)), ((هنر بداهه)), ((درست خوانی)), ((مناسب خوانی)) و ((زبان‌ها و لهجه‌های ایرانی)) .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۰ مقاله