> 006 | صفحه ۲
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

006 | صفحه ۲

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱,۱۷۸ مورد

مجموعه حاضر مشتمل بر مقالاتی از پزشکان ایرانی و ارمنی در خصوص شبکه‌های عصبی است که با عناوینی از این دست به طبع رسیده است' :مدل‌های عصبی به عنوان نمونه‌ای برای هوش مصنوعی/ ایگور الکساندر', 'تاثیر تحریک تالاموس بر تشخیص لامسه/ عبدالحسین عباسیان و'..., 'مکانیسم‌های آماری در یادگیری/ شهین روحانی', 'مقدمه‌ای بر تئوری شبکه‌های عصبی/ کارو لوکاس', 'تحلیل تصاویر …

مطالب این کتاب در شش فصل تنظیم شده است .در فصل نخست از دیدگاه فلسفی به تفاوت‌های انسان و ماشین نگریسته شده, سپس مشابهت‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی و طبیعی نشان داده شده است .در فصل دوم جایگاه و نقش شبکه‌های عصبی تبیین می‌شود و در فصل سوم پس از بیان مشخصات یک نرون عصبی, نحوه مدل سازی آن بحث و بررسی می‌گردد .در فصل چهارم با استفاده از مثال‌هایی توانایی‌های …

در این نوشتار نحوه استفاده از نرم‌افزار 4 Poser, آموزش داده می‌شود. 4 Poser, نرم‌افزاری است سه بعدی در زمینه ایجاد تصاویر متحرک برای ایجاد شخصیت‌های انسانی و حیوانی .در فصل اول کتاب, نحوه به کارگیری گزینه‌ها و زبانه‌های موجود در منوهای بالای صفحه 4 P0serتوضیح داده می‌شود . فصل دوم شرحی است بر کاربرد منوهای موجود در میز کار .فصل سوم, شامل مثال‌هایی است کاربردی در زمینه …

نمایش ۲۶ تا ۵۰ از ۱,۱۷۸ مورد