آفتاب

بچه داری و پرستاری از بیماران و معلولان

بچه داری و پرستاری از بیماران و معلولان

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۲۸ مقاله


کتاب حاوی مطالب, دستوالعمل‌ها و توصیه‌های متعددی درباره تغذیه و نحوه پرستاری و مراقبت از کودکان است که در 27فصل تدوین شده است .پاره‌ای از مباحث کتاب بدین قرار است' :وسایل و پوشاک', 'تغذیه نوزاد', 'تغذیه با شیر مادر', 'تغذیه با شیشه شیر', 'مراقبت روزانه', 'مشکلات دوره نوزادی 'و 'عناصر لازم در رژیم غذایی کودک .'

ویرایش هفتم 'مراقبت از کودک و نوزاد 'حاوی راه کارها و توصیه‌های مختلف است که در آنها سعی شده اطلاعاتی کلی درباره کودکان و مسائل و نیازهای آنان به دست داده شود .در ویرایش جدید, یک بخش کامل به مسائل و مشکلات روز افزون ناشی از طلاق اختصاص داده شده است .به بخش‌های 'تغذیه با شیر مادر', 'مادران شاغل 'و 'جلوگیری از صدمات', مطالبی اضافی و برای نخستین بار به دندا...کتاب حاضر مشتمل بر مباحثی است که طی آن نگارنده جنبه‌های مثبت و منفی تنبیه و کودک آزاری را بررسی کرده است .وی نخست مسئله تنبیه را در منابع فارسی و خارجی جست و جو می‌کند ;سپس زوایای گوناگون آن را(از قبیل :موارد مجاز تنبیه, علل تنبیه و عوارض تنبیه) بررسی می‌نماید .در فصل بعدی کتاب, مقوله تنبیه از منظر اسلام ارزیابی می‌شود و در فصل پایانی مباحث حقوقی تنبیه کو...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۲۸ مقاله