آفتاب

بچه داری و پرستاری از بیماران و معلولان

بچه داری و پرستاری از بیماران و معلولان

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۳۲۸ مقاله


در این کتاب مولف با شرح برخی خصوصیات شخصیتی کودکان رهنمودهایی برای برقراری ارتباط با آنها فراهم می‌آورد ضمن آن که چگونگی رویارویی با مشکلات آنان را شرح می‌دهد .برخی موضوعات کتاب عبارت‌اند از :راست‌گویی, جدا خوابیدن از پدر و مادر, تماشای تلویزیون, شنا کردن, حرف زدن با غریبه‌ها, دعوا کردن, و فعالیت‌های پس از مدرسه .این مطالب با تصاویر رنگی همراه است .

در این کتابچه, برخی فعالیت‌های روزانه کودکان با اشاره به تفاوت میان کودک خردسال و بزرگ‌تر, برای گروه سنی 'الف 'بازگو می‌شود .برای مثال, در کتاب آمده است :برادر کوچک‌تر نمی‌تواند به تنهایی از تختخوابش بیرون بیاید اما برادر بزرگ‌تر می‌تواند, برادر کوچک‌تر نمی‌تواند به تنهایی دستشویی برود اما برادر بزرگ‌تر می‌تواند, برادر کوچک‌تر نمی‌تواند تنهایی لباس بپوشد,...نویسنده در شماره یک از مجموعه 'فرهنگ و آموزش', با عرضه دستورالعمل‌هایی, راه‌های گوناگون ایجاد عشق به مطالعه در کودکان را نشان می‌دهد .در بخش یک و دو کتاب توضیح داده شده که کتاب خواندن برای بچه‌ها, به آنها کلمه‌های جدید می‌آموزد و به آنان نشان می‌دهد که خواندن چگونه است .به گفته وی خواندن به معنای این است که بتوان معنا و مفهوم را از یک نوشته درک کرد . نویس...'بگو مگو 'مشتمل بر مباحثی در خصوص نحوه رفتار با فرزندان در خانواده است. این مباحث در دو بخش تدوین شده است' :گفتاری صریح درباره رفتار گستاخانه و مراحل مقابله با رفتار گستاخانه 'و 'طرز عمل :تک والدی و رفتار گستاخانه, والدین شاغل و رفتار گستاخانه, رویارویی با رفتار گستاخانه فرزندان بزرگسال و .'...مولف در این کتاب رهنمودهایی برای مقابله با تندروی‌ها و گستاخی‌...در این کتاب به خصوصیات و ویژگی‌های جسمی و روانی کودکان, نگرش کودکان به محیط اطراف و موضوعات مختلف و نیز تغییر و تحولات رشد کودک توجه شده, همچنین از مسائل و مشکلات والدین در تعلیم و تربیت کودکان سخن به میان آمده است .مطالب یاد شده با شرح و نمونه‌هایی از رفتار والدین و کودکان نیز رهنمودها و آموزه‌هایی به منظور فایق آمدن بر مشکلات آموزشی کودکان, فراهم آمده ا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۳۲۸ مقاله