آفتاب

آسیبها، آفتها و بیماریهای گیاهی

آسیبها، آفتها و بیماریهای گیاهی

نمایش ۱ تا 25 از ۱۶۲ مقاله


جلد دوم از این اطلس رنگی، شامل علایم کمبود عناصر مختلف غذایی در درختان میوه و گیاهان زراعی است به منظور شناسایی وضعیت ظاهری گیاه و تشخیص این که در صورت تغییر ظاهر، ممکن است چه عناصری به میزان کم‌تری در اختیار گیاه قرار گرفته باشند یا به عکس.

'کتاب تحمل خشکی در گیاهان عالی' در حقیقت نقدی است که یازده سخنران نخستین کنفرانس بین‌المللی Interd roght در مون‌پلیه (فرانسه) به نحوی در رشته‌ی پژوهشی خود مطرح نموده‌اند که برای مقام پژوهشگران و دانشجویان به خصوص کسانی که با یکی از سه زمینه‌ی زیست‌شناسی مولکولی، فیزیولوژی، و ژنتیک آشنایی ندارند قابل استفاده باشد. تعریف تنش خشکی که گیاه تجربه می‌کند، تمایز بی...نگارنده در این کتاب نخست، ضمن بررسی تعامل علف‌کش‌ها با گیاهان و خاک، چگونگی کاربرد علف‌کش‌ها و پاسخ دهی گیاهان به آن‌ها تشریح شده است. پس از آن این مباحث در کتاب مطرح گردیده است: 'طبقه‌بندی علف‌کش‌ها بر مبنای مکانیسم عمل'، 'بازدارنده‌های فتو سیستم II'، 'تخریب کننده‌های غشای سلولی'، 'علف‌کش‌های خاک کاربرد'، 'بازدارنده‌های شبه اکسیتی'، 'بازدارنده‌های بیوسنتز چ...

در این کتاب مصور که با هدف آموزش مدیریت تلفیقی ناقلین در کشورهای منطقه‌ی مدیترانه‌ی شرقی WHO تهیه شده، دستورالعمل‌هایی به منظور کمک به کاربرد صحیح یک حشره‌کش ابقایی در سطوح داخلی اماکن و روی پشه‌بندها ـ که ممکن است ناقلین مالاریا و سایر بیماری‌ها بر روی آن قرار داشته باشند ـ مطرح گردیده است. انتخاب حشره‌کش‌ها، سمپاشی اماکن، کاربرد حشره‌کش‌ها برای کنترل لارو،...

کتاب حاضر برای دانشجویان کارشناسی رشته‌ گیاه‌پزشکی و تولیدات گیاهی در دو بخش 'حشره‌شناسی و آفات گیاهی' و 'قارچ شناسی و بیماری‌های گیاهی' تدوین شده است. در ابتدای هر فصل مفاهیم و مطالب به صورت خلاصه مطرح گردیده و در انتهای هر فصل سوالات چهارگزینه‌ای مربوط به آن همراه با پاسخ‌نامه‌ی تشریحی آورده شده است.

در این مجموعه سعی شده است با بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی آستانه‌های علف‌های هرز و هم‌چنین با نظرخواهی از اعضای انجمن‌های علوم علف‌های هرز امریکا و اروپا، ضمن عرضه‌ی مفهوم آستانه‌ها و نتایج این تحقیقات، چالش‌ها و قابلیت‌ کاربرد آن‌ها در مدیریت علف‌های هرز بحث و بررسی شود. به تصریح مولف: به طور کلی عدم پذیرش آستانه‌ها به یک عنوان ابزار تصمیم‌گیری در مدی...هدف نگارنده در این کتاب بررسی همه جانبه‌ی عواملی است که جمعیت علف‌های هرز را از طریق تاثیرگذاری بر اکولوژی و تغییر روند تکاملی آن‌ها تنظیم می‌کنند. هم‌چنین ارتباط این اطلاعات با مدیریت علف‌های هرز مورد آزمون قرار می‌گیرد. زمینه‌ی اصلی مطالعات در این کتاب، عمدتا کشاورزی و گیاهان زراعی است، اما بحث ما بیشتر سمت و سوی اکولوژیک دارند و به مسائل اگرونومیک (به زرا...این مجموعه شامل مفاهیم پایه‌ای در زمینه‌ی ساختار شیمیایی، طیف و نحوه‌ی اثر بیوشیمیایی و طریقه‌ی کاربرد قارچ‌کش‌ها و نماتدکش‌ها در گیاه‌پزشکی است. کتاب حاضر این اطلاعات را دربردارد: مراحل ساخت و عرضه‌ی قارچ‌کش‌ها، روش‌های کاربرد قارچ‌کش‌ها، واکنش‌های بیوشیمیایی مهم در قارچ‌ها، طبقه‌بندی قارچ‌کش‌ها، قارچ‌کش‌های محافظتی، قارچ‌کش‌های سیستمیک، آنتی‌بیوتیک‌ها، مقا...

در کتاب حاضر، پس از بیان مباحثی هم‌چون تاریخچه‌ی بیماری‌های گیاهی، عوامل بروز و توسعه‌ی بیماری در گیاه، و مکانیسم‌های دفاعی گیاه، بیماری‌های گیاهان زراعی، بیماری‌های سبزی و صیفی، بیماری‌های درختان میوه، بیماری‌های درختان غیر مثمره معرفی گردیده و در هریک علایم، عامل، و چرخه‌ی بیماری نیز نحوه‌ی مبارزه با آن بیماری بیان شده است. عوامل زنده‌ی بیماری‌زا در گیاهان...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۶۲ مقاله