آفتاب

آسیبها، آفتها و بیماریهای گیاهی

آسیبها، آفتها و بیماریهای گیاهی

نمایش ۱ تا 25 از ۱۶۲ مقاله


نوشتار حاضر حاوی مباحثی است درباره کاربرد دشمنان طبیعی در کنترل بیولوژیک آفات گیاهی که در قالب این عناوین سامان یافته است: 'مطالعه و تشخیص گونه‌های جنس Trichogramma westwood در ایران', 'بالتوری شکارگر chrysoperlacarnea stephens و نقش آن درکنترل شته', 'کفشدوزک‌های کنه‌خوار جنس stehorus weise و نقش آن‌ها در کنترل کنه‌های زیان‌آور گیاهی', 'کنه‌های شکارگر خانواد...

در این کتاب مباحثی در زمینه بیماری‌شناسی باکتریایی گیاهی و بیماری‌های باکتریایی در گیاهان طی سیزده فصل برای دانشجویان رشته‌های کشاورزی فراهم آمده است .برخی فصل‌ها عبارت‌اند از :((اهمیت و ابعاد بیماری‌شناسی باکتریایی)), ((مورفولوژی, ساختمان و ترکیب)), ((رده‌بندی پروکاریوت‌های بیماری‌زای گیاهی)), ((فیزیولوژی)), ((لایز یا متلاشی شدن باکتری‌ها)), ((ژنتیک)), ((...

کتاب حاضر حاوی اطلاعاتی درباره نحوه استفاده از عملیات زراعی, مبارزه بیولوژیک علیه عوامل بیماری‌زا, مقاومت میزبان و به کارگیری سموم شیمیایی برای مدیریت صحیح بیماری‌های گیاهی است .علا,ه بر این, به خطرات استفاده از قارچ کش‌ها اشاره شده, نیز استراتژی مدیریت محصولات سالم تشریح می‌شود .کتاب با این موضوعات شکل گرفته است' :اصول کلی مدیریت بیماری', 'مدیریت بیماری...

این نوشتار حاوی مطالبی است در بیان روش‌ها و مفهوم اساسی مدیریت و کنترل آفات مزارع که ذیل این عناوین به طبع رسیده است: 'تاریخچه کنترل آفات', 'دلیل ظهور و طغیان آفات', 'بخش‌های مدیریت تلفیقی آفات', 'مطالعات اکولوژی و تغییرات جمعیت', 'روش‌های گوناگون کنترل درمدیریت تلفیقی آفات' و 'لازمه مدیریت تلفیقی آفات'.در این کتاب در دو بخش, اطلاعاتی در زمینه مدیریت تلفیقی علف‌های هرز فراهم آمده است .بخش نخست به مطالبی درباره مبانی علم علف‌های هرز نظیر بیولوژی و اکولوژی, روش‌های کنترل, انواع علف‌کش‌ها, مقاومت علف‌های هرز به علف‌کش‌ها و سم‌پاشی اختصاص دارد .در بخش دوم روش‌های مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در انواع محصولات زراعی, علف‌های هرز آبزی و اراضی غیر مزروعی به تفصیل ب...در کتاب حاضر, اصول و روش‌های 'مدیریت تلفیقی علف‌های هرز 'برای دانشجویان رشته‌های کشاورزی در دو بخش فراهم آمده است .در بخش نخست موضوعاتی چون : بیولوژی و اکولوژی علف‌های هرز, روش‌های کنترل علف‌های هرز, کنترل بیولوژیک, مبارزه شیمیایی, سمپاشی و سمپاش‌ها مطرح شده است .بخش دوم نیز به این مطالب اختصاص یافته است :مدیریت تلفیقی علف‌های هرز در مزارع گندم و جو, در مز...درحال‌حاضر یکی از مهمترین بحث‌ها در بین محققان علفهای هرز , بروز پدیده علفهای هرز مقاوم به علف کش ها و تغییر گونه های علف هرز است . در این نوشتار با استفاده از کلیه کتابها , مقالات و پایگاههای اینترنتی, آخرین و در عین حال کاربردی ترین اطلاعات موجود در خصوص مقاوت به علف کش ها در قالب 13 فصل جمع آوری شده است .این کتاب می تواند برای دانشجویان رشته کارشناسی ارش...

کتاب حاضر از دید یک محقق و در مقام مجری طرح سن در سالیان اخیر با نگاهی به دستاوردهای تحقیقاتی در ایران و جهان، نقد مسائل اجرایی و به خصوص با تکیه بر مسائل اقتصادی و اجتماعی، جمع‌بندی کار یک تیم تحقیقاتی هدفمند در طرح جامع سن گندم است. مباحث کتاب عبارتند‌ از: 'بیواکولوژی سن گندم'، 'تاریخچه تحلیلی تحقیقات سن گندم در ایران'، 'مروری بر تحقیقات انجام شده در سایر...در کتاب، نخست اطلاعاتی درباره‌ی قارچ شناسی آورده شده سپس اصول بیماری‌ شناسی و نمونه‌هایی از بیماری‌های قارچی گیاهان مطرح گردیده است: هم چنین تاریخچه، جنبه‌های زیان اقتصادی بیماری‌های قارچی علایم بیماری، عامل بیماری‌، زیست شناسی، اپیدمیولوژی و کنترل بیماری‌های قارچی گیاهان از مباحث این کتاب هستند. در پایان، علاوه بر درج منابع فارسی و انگلیسی واژه‌نامه‌ی متن د...اطلاعات و آمار این کتاب مربوط به بیماری گیاهی 'آتشک' در ایران، شامل سابقه‌ی پیدایش و روند توسعه آفات و بیماری‌های کلیدی، وقوع پدیده‌های سرمازدگی و یخ‌زدگی و نیز طراحی و عرضه‌ی روش‌های پیش‌آگاهی محلی و منطقه‌ای است.

در کتاب، آفات مختلف مزارع سبزی ایران معرفی و بررسی شده افزون بر آن زیست شناسی، خسارت، روش‌های مختلف کنترل و دشمنان طبیعی آفات موجود به بحث گذاشته شده است.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۶۲ مقاله