آفتاب

آسیبها، آفتها و بیماریهای گیاهی

آسیبها، آفتها و بیماریهای گیاهی

نمایش ۱ تا 25 از ۱۶۲ مقاله


در این کتاب دو دسته از آفات مهم درختان میوه سردسیری کشور ایران معرفی شده است .دسته نخست با عنوان 'حشرات 'شامل پروانه‌ها, سخت بالپوشان, دو بالان, بال غشائیان, ناجور بالان, جور بالان (شته‌ها, شپشک‌ها, پسیل‌ها و زنجرک‌ها) است .و دسته دوم با عنوان 'کنه‌ها 'مربوط به کنه قرمز, کنه نارتن, کنه زرد سیب, کنه گالی گلابی, کنه گالی نمد کوچک گردو و مانند آن است .علاوه...این کتاب شامل اطلاعاتی است درباره‌ی شکل شناسی, زیست شناسی, خسارت و روش‌های مختلف کنترل آفات موجود (اعم از حشرات و کنه‌ها) در مزارع مختلف ایران.

در این کتاب, نخست چگونگی تشخیص بیماری‌های گیاهی با اشاره به علایم نشانه‌های ظاهری بیماری گیاهان تشریح می‌گردد ;سپس مولف مراحل و روش‌های جدا سازی قارچ‌ها, باکتری‌ها و ویروس‌ها را از گیاه توضیح می‌دهد ;در پی آن شرحی از انواع آزمایش‌های تشخیص فیزیولوژیکی در بیوشیمیایی فراهم می‌آید' .کاربرد میکروسکوپ‌ها در بیماری‌شناسی گیاهی', 'روش‌های ایمنولوژی در تشخیص بیما...

کتاب حاضر شامل مطالبی در زمینه انواع بیماری‌ها و آفات گیاهی همچنین راه‌های مبارزه و پیش‌گیری از بیماری‌های گیاهان است که برای دانشجویان رشته‌های کشاورزی تدوین شده است .((روش‌های مبارزه با بیماری‌های گیاهی)), ((جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا)), ((حذف عوامل بیماری‌زای گیاهی)), ((تولید و به کارگیری ارقام مقاوم در جهت مبارزه با بیماری‌های گیاهی)) و ((مبارزه...در این کتاب خصوصیات و ویژگی‌های بیش از 350نوع حشره آفت تشریح شده که به نوعی با بهداشت انسان, حیوانات و گیاهان در ارتباط هستند .درباره هر یک از حشرات اطلاعاتی چون شیوه تشخیص, مراحل زندگی, نوع ایجاد خسارت, شیوه کنترل و مبارزه فراهم آمده است .در صفحات پایانی کتاب فهرست اسامی علمی حشرات براساس الفبای لاتین سامان یافته, همچنین تصاویر رنگی هر یک به طبع رسیده ا...کتاب حاضر حاوی مطالبی علمی در زمینه اکولوژی علفهای هرز و راه مقابله با آن است که عناوینی از این قبیل را شامل می‌شود : علم علفهای هرز ـ مبانی اکولوژی علفهای هرز ـ توارث و تکامل علفهای هرز ـ روابط علف‌های هرز و گیاهان زراعی ـ روش‌ها و ابزارهای مدیریت علفهای هرز ـ مصرف و کاربرد علفکش‌ها ...در این کتاب ضمن تشریح اجزای سوسک‌های گونه پدروس, اطلاعاتی درباره خصوصیات زیست شناسی دوره زندگی, فصل فعالیت, جفت‌گیری و تغذیه این حشرات درج گردیده, همچنین مولف علایم و نشانه‌های بیماری‌های ناشی از این حشره و روش‌های درمان آن را شرح داده است .بخشی از مطالب کتاب به اطلاعاتی درباره انتشار جغرافیایی, مرفولوژی و اکولوژی سوسک‌های سوسری آلمانی, آمریکایی, شرقی و ا...در این کتاب سه موضوع مطرح گردیده و طی آن روند تکاملی گذشته و دیدگاه‌های آینده در زمینه تولید, توزیع فنون و روش‌های حفظ نباتات شرح و بررسی شده است .اولین موضوع در چهار مقاله شرایط عمومی توسعه تحقیقات را مشخص می‌سازد . موضوع دوم در ارتباط با شرایط سازگاری سموم دفع آفات و موارد ضروری است که در تولید و مصرف آن‌ها باید رعایت گردد .این قسمت شامل نکات فنی, اقتصاد...کتاب حاضر حاوی مباحثی درخصوص شناخت بیماری‌های خاکزادگیاهی ـ راه‌های مقابله با این بیماری‌ها و تاثیرعنصرهای غذایی بر رشدوعملکرد گیاه است . ازجمله مطالب این کتاب می‌توان به مواردزیر اشاره‌کرد : نقش عناصرمعدنی درکنترل پژمردگی ورتیسلیومی ـ رابطه بیماری شناسی و تغذیه در پوسیدگی غلاف بادام‌زمینی ـ نقش تغذیه در بیماری‌های پنبه ـ مدیریت جرب سیب‌زمینی معمولی با موا...

در این کتاب بیماری‌های مهم درختان میوه با استفاده از تصاویر رنگی و سیاه و سفید تشریح گردیده است. مباحثی که در کتاب آمده عبارت‌اند از: 'مرکبات و بیماری‌های آن', 'بیماری‌های مهم درختان میوه دانه‌دار', 'بیماری‌های مهم درختان میوه هسته‌دار', 'بیماری‌های مهم انگور', 'بیماری‌های مهم گردو و فندق', 'بیماری‌های زیتون', 'بیماری‌های توت', 'بیماری‌های کیوی', 'بیماری‌های...سالانه درصد بالایی از تولیدات گیاهی در مراحل کاشت, داشت و برداشت و همچنین در انبارها و سردخانه ها از بین می روند. بغیر از عوامل بیماری زای گیاهی نظیر قارچ ها, باکتری ها و ..., دگرگونی در شرایط محیطی سبب ایجاد ضایعاتی در گیاه می شوند که بیماری های فیزیولوژیک نامیده می شوند. در این کتاب عوارض ناشی از نامساعد بودن شرایط نوری, دما, نا متعادل بودن میزان آب, شرایط...

((بیماری‌های گیاهی بذر زاد)) در نه فصل با این مشخصات, طبقه‌بندی و تدوین شده است :بررسی جوانب تاریخی بیماری‌شناسی بذر و ارگانسیم بذر زاد ;فرایندهای آلودگی بذر ;جایگاه استقرار و بقای مایه بیماریزا ;پراکنش عوامل بیماریزای بذر زاد ;چگونگی توسعه و به کارگیری راهکارها و شیوه‌های حذف و ریشه‌کنی بیماری‌های بذر زاد در سطوح بین‌المللی, با برخورداری از دانش زیست‌شنا...در جلد دوم از کتاب مصور 'بیماری‌های گیاهی 'بیماری‌های قارچی, باکتریایی, مولیکوتی, فانروگانیک, ویروسی, نماتدی و پروتوزوآئی تشریح شده است .در خصوص هر بیماری این اطلاعات آمده است :شکل‌شناسی, اکولوژی و انتشار, علایم, علل و نحوه مبارزه .بخش آغازین کتاب شامل کلیاتی در تعریف بیواکولوژی, و تعامل موجودات زنده خاک است که پس از آن, این مباحث در آن شرح و بررسی می شود: 'خاک و تاثیر موجودات زنده در تشکیل آن', 'بیولوژی خاک', 'ریشه', 'میکوریزا یا قارچ ریشه', 'نقش میکوریز در حفاظت خاک' و 'باکتری های مولد غده'.در این نوشتار مطالبی درباره بیولوژی و میریت علف هرز خردل وحشی با این عناوین به طبع رسیده است: 'گیاه شناسی', 'اهمیت در بخش کشاورزی', خواص خردل وحشی' و 'مدیریت خردل وحشی'.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۶۲ مقاله