آفتاب

آموزش و موضوعات وابسته

آموزش و موضوعات وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵ مقاله
نوشتار حاضر ترجمه‌ي كتاب High Technology است كه به بررسي جزئيات فعاليت پارك‌هاي علمي و عملكرد اين نهادها اختصاص يافته است. گفتني است پارك فن‌آوري پيشرفته، نشان‌دهنده‌ي امكان واقعي به‌كارگيري فن‌آوري و انتقال دانش، نوآوري در اقتصاد و افزايش تعداد پرسنل خلاق در زمينه‌ي نوآوري است. در وقاع پارك‌هاي فن‌آوري به صورت سدي در مقابل فرار مغزها عمل مي‌كنند. در اين پار...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵ مقاله