آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

واژه نامه ها و دایره المعارفها

در کتاب حدود 300واژه و اصطلاح رایج در ادبیات علوم تحقیقات, تکنولوژی و توسعه, همراه با معرفی برخی سازمان‌ها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی فعال در حوزه‌های علوم تحقیقات, تکنولوژی و توسعه, گردآمده است .واژه‌ها (مدخل‌ها) براساس الفبای فارسی مرتب شده و ذیل هر مدخل ضمن تعریف و توضیح آن, معادل انگلیسی و نشانی مطالب استخراجی درج گردیده است .در انتهای کتاب …

در این فرهنگ کوچک مصور که برای نوجوانان به فارسی برگردانده شده شرح و معنی ساده و کوتاه بیش از 300واژه و اصطلاح تخصصی مربوط به فن‌آوری فراهم آمده است .ترتیب واژه‌ها براساس الفبای انگلیسی ترتیب صفحات از راست به چپ است .به منظور سهولت استفاده از این فرهنگ‌نامه, در انتهای کتاب واژه‌نامه, الفبای فارسی آمده است و به شماره صفحه درج شده در مقابل آن مراجعه …