آفتاب

به دیگر زبانها

به دیگر زبانها

نمایش ۱ تا 25 از ۸۲ مقاله

کتاب حاضر, جلد سوم از مجموعه مجلد شده 'روزنامه اختر 'است که طی آن, شماره‌های مربوط به سال‌های ششم و هفتم این روزنامه جمع آمده است .سال ششم از تاریخ چهارشنبه 2محرم 1297ه .لغایت پنج شنبه 28ذی‌الحجه 1297ه .جمعا در 50شماره و سال هفتم از پنج شنبه 6محرم 1298ه .لغایت 23ذی‌الحجه 1298ه .مجموعا در 48شماره منتشر شده است .گفتنی است روزنامه اختر به طور هفتگی در 8صفحه...مجموعه حاضر مشتمل است بر 29مقاله درباره 'نوشتن 'در حوزه‌های داستان نویسی, فلسفه, تاریخ, روزنامه‌نگاری, اینترنت, حقوق, اقتصاد, علوم, زبان شناسی, شعر, داستان, فیلم‌نامه, نمایش‌نامه, زندگی‌نامه, سفرنامه, نقد و ویرایش .برای مثال در بخش ویژه داستان‌نویسی, این مقالات به چاپ رسیده است' :بزرگ‌ترین عشقم نوشتن است/ کاظم رهبر', 'از کجا آغاز کنم/ علی اشرف درویشیان', '...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۲ مقاله