آفتاب

زمین شناسی آسیا

زمین شناسی آسیا

نمایش ۱ تا 25 از ۳۱ مقاله


کتاب در هشت فصل, ویژه دانشجویان رشته‌های علوم زمین و زمین‌شناسی فراهم آمده است .عناوین فصل‌های کتاب از این قرار است' :کلیات حوضه‌های رسوبی', 'فازهای مهم تکتونیکی ایران', 'گسله‌های ایران (گسله‌های منطقه البرز, مرکزی و شرق ایران)', 'بخش‌های مختلف زمین‌شناسی ایران', 'پرکامبرین ایران', 'پالئوزونیک ایران', 'مزوزوئیک ایران 'و 'سنوزوئیک ایران .'آغاز کتاب, شامل کلیاتی است درباره جایگاه زمین شناسی ایران, ویژگی‌های پوسته ایران زمین, و دیرینه جغرافیایی ایران که پس از آن, به تفصیل پهنه‌های اصلی رسوبی ـ ساختاری ایران معرفی شده است. بخش‌های بعدی کتاب عبارت‌اند از: پرکامبرین در ایران, پالئوزوییک در ایران, مزو زوییک در ایران, سنوزوییک در ایران, افیولیت‌های ایران, رخدادهای زمین ساختی ایران, گسل‌های ایران, در...

کتاب حاضر شامل چکیده مقالات چهاردهمین همایش انجمن زمین‌شناسی ایران است که در تاریخ 8تا 10شهریور سال 1379در دانشگاه تبریز برگزار گردید .این مقالات با این مشخصات طبقه بندی شده‌اند' :آب‌شناسی', 'چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی ', 'رسوب‌شناسی, سنگ‌شناسی رسوب و زمین‌شناسی نفت', 'زمین‌شناسی اقتصادی', 'زمین‌شناسی ساختمانی, زمین‌ساخت و ژئوفیزیک', 'زمین‌شناسی مهندسی 'و 'س...در این کتابچه, نواحی تکتونیکی (زمین ساخت‌شناسی) ایران با توجه به تئوری‌های قدیم و جدید تکتونیک صفحه‌ای و تئوری‌های ژئوسنکلینالی به اختصار معرفی می‌شود . نگارنده پس از مروری بر 'طبقه‌بندی حوضه‌ها و نواحی تکتونیک 'ایران ;پراکندگی کانسارها در ایران را نظیر :کانسار البرز, کپه داغ و کمربند کوه‌زایی زاگرس توضیح داده است .در این مجموعه, مقالات پنجمین انجمن زمین شناسی که در تاریخ 6 تا 8 شهریور 1380 در دانشگاه تهران برگزار گردید, جمع آمده است. مقالات با این موضوعات تدوین شده است: زمین شناسی اقتصادی‌; سنگ شناسی رسوبی, رسوب شناسی و زمین شناسی نفت‌; آب شناسی و زمین شناسی مهندسی‌; فسیل شناسی و چینه شناسی‌; زمین شناسی ساختمانی, زمین ساخت و ژئوفیزیک. عناوین تعدادی از این مقالات عبارت...مجموعه حاضر حاوی مقالات عرضه شده در ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران است که از تاریخ 5 تا 7 شهریور 1381 در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار گردید. این مقالات در بخشهای آب شناسی, زمین شناسی اقتصادی, زمین شناسی ساختمانی, زمین ساخت, ژئوفیزیک, زمین شناسی مهندسی, سنگهای آذرین و دگرگونی, سنگ شناسی رسوبی, رسوب شناسی , زمین شناسی نفت و فسیل شناسی, چینه شناسی سامان...جلد اول این مجموعه شامل مقالات هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران (چهارم الی ششم شهریور 1382 , دانشگاه اصفهان ) است . موضوع مقالات عبارت اند از: زمین شناسی اقتصادی , زمین شناسی ساختمانی , زمین شناسی مهندسی و سنگ شناسی آذرین و دگرگونی .در جلد دوم از مجموعه حاضر , مقالات هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران (4 الی 6 شهریور 1382 , دانشگاه اصفهان ) به طبع رسیده است . مقالات حاضر در این حوزه ها عرضه شده اند: آب شناسی , سنگ شناسی رسوبی , رسوب شناسی , زمین شناسی نفت , فسیل شناسی و چینه شناسی .'مطالب این کتاب براساس مصوبات کمیته زمین شناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی تنظیم و تدوین شده و هدف آن فراگیری و شناخت کلیه مطالبی است که به نحوی به بازسازی تاریخ زمین‌شناسی کشور ما ارتباط پیدا می‌کند'. دانشجویان رشته‌های زمین شناسی و معدن کتاب را ذیل نه فصل با این عناوین مطالعه می‌کنند: کلیات زمین شناسی ایران؛ تکامل پوسته زمین ایران و حرکات کوهزایی؛ گسل‌های مهم...جلد دوم از این مجموعه متضمن مقالاتی از هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران است که 12 تا 16 شهریور 1383 در دانشگاه صنعتی شاهرود' برگزار گردید. مقالات حاضر در قالب این عناوین کلی فراهم آمده‌اند: 'مجموعه زمین شناسی ساختمانی و ژئوفیزیک'، 'مجموعه زمین شناسی مهندسی'، 'مجموعه آب شناسی' و 'بخش مقالات پوستری'.این مجموعه شامل مقالات هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران (14 تا 16 شهریور ماه 1383) دانشگاه صنعتی شاهرود) است در قالب این عناوین به چاپ رسیده است: 'مجموعه زمین شناسی اقتصادی'، 'مجموعه سنگ‌ شناسی آذرین و دگرگونی'، 'مجموعه سنگ شناسی رسوبی ـ زمین شناسی نفت'، 'مجموعه فسیل و چینه شناسی' و 'بخش مقالات پوستری'.کتاب برای مطالعه‌ی زمین شناسان تدوین شده و دربردارنده‌ی این مباحث است: 'بررسی و تحلیل زمین شناسی، زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک پایه'، 'بررسی گسترده طرح از نظر هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی'، 'لرزه خیزی گستره طرح'، 'پهنه‌بندی حرکات دامنه‌ای و لغزش زمین'، 'بررسی روان‌گرایی'، 'بررسی اثر بزرگنمایی آبرفت'، 'بررسی گستره طرح از نظر امکان وجود ذخایر معدنی و مصالح'، '...جلد نخست از مجموعه‌ی حاضر، حاوی مقالات همایش انجمن زمین‌شناسی ایران در زمینه‌ی 'زمین‌شناسی' با گرایش آب‌شناسی، چینه و فسیل‌شناسی، تکنوتیک و ژئوفیزیک، و رسوب و سنگ‌شناسی رسوبی و زمین‌شناسی نفت است که در روزهای هشتم و نهم شهریورماه 1384 در دانشگاه تربیت معلم تهران برگزار گردید. در بخش پایانی کتاب نیز چکیده‌ی مقالات ارایه شده در قالب پوست (تنها چکیده‌ی فارسی و...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۱ مقاله