آفتاب

سنگ شناسی

سنگ شناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱۱۴ مقاله
در این مجموعه, مصور و رنگی, اطلاعاتی درباره سنگ‌های دگرگونی و مفاهیم و ساختار آن‌ها فراهم آمده است. مباحث کتاب ذیل این عناوین به طبع رسیده است: 'فابریک سنگ‌های دگرگونی', 'انواع سنگ‌های دگرگونی' و 'تفسیر سنگ‌های دگرگونی'.

نگارنده در کتاب, ضمن اشاره به سنگ‌های مختلف 'عقیق, سفید, قرمز, طلق, و سنگ‌های قیمتی), ویژگی‌های هر یک را به اختصار, به زبان عربی بیان کرده است .پراکندگی جغرافیایی سنگ‌ها, همراه با خصوصیات درمانی بعضی از سنگ‌ها از دیگر مطالب کتاب است .در ابتدای کتاب برخی آیات قرآن کریم و روایات مربوط به سنگ‌ها درج گردیده است .انتهای کتاب نیز شامل تصاویری رنگی از تعدادی سن...در این کتاب مقالاتی در باب معرفی و اهمیت انکلاوها, همچنین مسائل مربوط به پترولوژی گرانیتوئیدها گردآمده است .بخش عمده مقالات به بررسی منشا و تحولات میکرو گرانولارمافیک, نیز حضور انکلاوها در گرانیت اختصاص دارد .عناوین برخی مقالات از این قرار است' :گرانیت‌ها در سری‌های اصلی سنگ‌های نفوذی', 'انواع مختلف انکلاوهای موجود در گرانیت‌ها و نامگذاری آنها', 'سهم برجس...

در این کتاب, دانشجویان رشته‌های زمین‌شناسی با چگونگی پیدایش گروه‌های مختلف کانی‌های موجود در سنگ‌های دگرگونی به صورت کاربردی آشنا می‌شوند .برخی از فصل‌های کتاب عبارت‌اند از :تعریف, حدود و انواع دگرگونی, سنگ‌های دگرگونی, فرآیند دگرگونی, درجه دگرگونی, دگرگونی ترکیبات سنگی مختلف, دگرگونی اولترامافیک, و دگرگونی سنگ‌های آهکی و دلومیتی .هر فصل, مشتمل بر جداول,...در بخش آغازین کتاب, طبقه‌بندی, نام‌گذاری و انواع 'دگرگونی' (دگرگونی مجاورتی, ناحیه‌ای, جنبشی, ضربه‌ای, زیر کف اقیانوس‌ها و گرمایی) تشریح شده است. مباحث بعدی کتاب عبارت‌اند از: 'بافت و ساخت ـ نمایش پاراژنزکانی‌ها', 'شاخصه‌های مهم واکنش‌های دگرگونی', 'پتروژنز رخساره‌های دگرگونی ناحیه‌ای و مجاورتی', 'سنگ‌های دگرگونی حاصل از سنگ‌های اولیه با ترکیبات متفاوت' و 'ع...'پتروگرافی و پترولوژی سنگ‌های آذرین 'کتابی است که به منظور تدریس در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد زمین‌شناسی از دانشگاه تربیت معلم تدوین شده است . در این کتاب ابتدا چکیده‌ای از پترولوژی و طبقه‌بندی سنگ‌های آذرین درج می‌گردد ; سپس تحولات ماگمایی, با توجه به تجارب آزمایشگاهی و مطالعات صحرایی, بررسی می‌شود .عناوین پاره‌ای از فصل‌های کتاب از این قرار است' :...نگارنده در کتاب حاضر, مهم‌ترین جنبه‌های تجربی و صحرایی دینامیک سنگ‌های دگرگون را با این مشخصات شرح و بررسی می‌کند :((مفاهیم بنیادی دگرگونی)), ((مفاهیم جدید پترولوژی دگرگونی)), ((ویژگی‌های ترمودینامیکی واکنش‌های دگرگونی)), ((مواد فرار در دگرگونی ناحیه‌ای)), ((نمودارهای ترکیب ـ پاراژنز)), ((بافرینگ سیال بین دانه‌ای و تراوش سیال نشات گرفته از خارج)), ((مفهوم...فصل نخست کتاب مقدمه‌ای است شامل تعاریف و اصطلاحات مرتبط با پترولوژی.' در فصل دوم, ماگماهای سیلیکاته و رده‌بندی شیمیایی سیلیکات‌ها تشریح می‌شود .فصل سوم درباره سنگ‌های آذرین, انواع و رده‌بندی آنهاست .مبحث فصل چهارم مربوط به تحولات ماگمایی و فصل پنجم در باب پترولوژی و ساختمان زمین است .فصل ششم به مطالعات تجربی بر روی محلول‌های سیلیکاته اختصاص دارد و در فصل...در این کتاب, نخست کاربرد سیستم‌های مختلف مربوط به ذوب و تبلور ماگماها بررسی شده, سپس روش‌های مهم و استاندارد نامگذاری و تعیین سری سنگ‌های آذرین به دست داده شده است .دیگر مباحث کتاب عبارت‌اند از :((گرانیت‌ها)), ((ایزوتوپ‌ها)), ((دگرگونی)), ((ماگماتیزم و تکتونیک صفحه‌ای)), ((منشائ ماگمای اسیدی در پوسته‌های قاره‌ای)), ((پالئو مغناطیس)), ((کاربرد عناصر اصلی,...

این کتاب مشتمل بر مواد اولیه, تئوری فرآیند و کاربرد رنگدانه‌های صدفی است که طی آن اصول و خصوصیات پیگمنت‌های صدفی تشریح گردیده است. مباحث کتاب عبارت‌اند از: 'آشنایی با پیگمنت‌های صدفی', 'پیگمنت‌های صدفی', 'پدیده‌های نوری در پیگمنت‌های صدفی', 'کاربرد پیگمنت‌های صدفی در پلاستیک‌ها', 'کاربرد پیگمنت‌های صدفی در پوشش‌ها', 'پیگمنت‌های صدفی در جوهره‌های چاپ' و 'پیگم...نوشتار حاضر, ترجمه فصل‌هایی است از کتاب((Rocks The Interprtation of Igneous)) اثر کی.جی کاکس که طی آن, اصول کلی سنگ‌های ماگمایی تفسیر شده است .دانشجویان رشته‌های علوم زمین و زمین‌شناسان کتاب را با مباحثی از این قبیل مطالعه می‌کنند : ((تفریق و جدایش در فرایندهای آذرین)), ((سیستم‌های مشتمل بر جامد +مایع)), ((واکنش سنگ دیواره)), ((تغییرات ترکیب شیمیایی در ماگ...مولف کتاب, ضمن مطالعه عملی سنگ‌های آذرین و توصیف صحرایی آن‌ها, نمونه‌های دستی و بیرون زدگی سنگ‌ها را بررسی می‌کند .وی مباحث کتاب را با این موضوعات پی می‌گیرد :((اهمیت عملیات صحرایی)), ((سنگ‌های آذرین در ارتباط با تکتونیک ناحیه‌ای)), ((تکنیک‌های صحرایی)), ((توصیف رخنمون‌های سنگ‌های آذرین)), ((نمونه های دستی تفسیر آن‌ها)) و ((مد ظهور توده‌های آذرین)) .کتاب حاضر با هدف آشنا سازی مخاطب بار رسوب شناسی تبخیری ها و چگونگی کار برد اصول رسوب شناسی در تبخیری های قدیم به رشته تحریر درآمده است. فصل های کتاب عبارت اند از: 'دیدگاه های کلی در مورد رسوبات تبخیری', 'سابخاهای دریایی و قاره ای', 'تبخیرهای آب های کم عمق', 'رسوبات تبخیری آب های عمیق', 'دلومیت ها و دلومیتیزاسیون' و 'ساخت های نمک, رسوبات و هیدروکربن ها'.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۱۴ مقاله