آفتاب

زمین شناسی آب شناسی و هواشناسی

زمین شناسی آب شناسی و هواشناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۴۵ مقاله


در کتابچه حاضر گزارشی از دریاچه‌های کوهستانی کشور با نقشه‌های جغرافیایی مربوط به آن فراهم آمده است .درباره هر دریاچه این اطلاعات به طبع رسیده است :پوشش جغرافیایی, راه‌های دستیابی به دریاچه, شهرهای حومه, ارتفاع از سطح دریا, امکانات تفریحی و نظایر آن .گروه سنی 'ج' در این کتاب مصور و رنگی با محیط زیست دریاها آشنا شده, راه‌های حفاظت از آن را می‌آموزند. مطالب کتاب ذیل عناوینی از این دست سامان یافته است: سیاره آبی ما؛ دریاها و اقیانوس‌ها؛ آب دریا؛ جهان در حال تغییر؛ داستان اقیانوس‌ها؛ بستر اقیانوس‌ها؛ جزیره‌های مرجانی‌؛ علف‌های دریایی‌؛ مصب‌ها و دلتاها؛ اقیانوس از کف تا سطح‌؛ حفاظت از دریا. کتابنامه پایان بخش...کتاب طی هفت فصل ویژه دانشجویان رشته‌های زمین‌شناسی تدوین شده است .مولف در نگارش این کتاب ضمن بررسی به مبانی و فرضیه‌های اساسی دگرگونی و پترولوژی سنگ‌ها ;از روش‌های مقایسه‌ای زمین‌شناسی صحرایی سود جسته است .در بخشی از کتاب در باب 'دگرگونی 'آمده است' :مجموعه تغییراتی که به موجب آن, سنگی که ابتدا در یک محیط آذرین یا رسوبی تشکیل شده, در پاسخ به شرایط جدید, تب...در کتاب حاضر, مهم‌ترین یال‌های قله دماوند برای علاقه‌مندان و کوه‌نوردان معرفی شده است .درباره هر یک از 60یال دماوند, مشخصات کامل آنها همراه با تصاویری به چاپ رسیده است .علاوه بر آن مطالبی درباره 'جغرافیایی تاریخی لاریجان', 'تاریخچه صعود به این قله', 'دره یخار', 'پناهگاه‌ها', یخچال‌ها 'و 'برخی حوادث رخ داده در دماوند 'آمده است .در پایان کتاب, خلاصه‌ای از...در مقدمه کتاب به طور خلاصه, به پیشینه مطالعاتی پیشروی آب‌های شور اشاره شده, درمتن کتاب نیز ضوابط محاسباتی پیشروی آب‌های شور دریا به آبخوان‌های ساحلی و نحوه کنترل آن تشریح شده است. شناخت اصلاح موجود در آب‌های نفوذی دریا به سفره‌های آب شیرین و تعیین حداکثر بده بهره‌برداری از آب شیرین از دیگر موضوعات بررسی شده در کتاب است.

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۴۵ مقاله