آفتاب

زمین شناسی آب شناسی و هواشناسی

زمین شناسی آب شناسی و هواشناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۴۵ مقاله

در این تحقیق سعی شده وقوع خشکسالی و بارندگی مازاد در نقاط مختلف کشور, با استفاده از روش‌های پذیرفته شده مجامع علمی جهان با پدیده النینو ـ نوسانات جوی ارتباط داده شود. در بخش نخست کتاب, ضمن بیان موقعیت جغرافیایی کشور بر این نکته تاکید شده که وقوع حوادثی نظیر خشکسالی و سیل در ایران چند غیر مترقبه و غیر طبیعی نیست. در ادامه این, ضمن اشاره به برخی خسارات ناشی از...

اثر گلخانه‌ای چیست و چگونه تشکیل می‌شود اثر گلخانه‌ای چه نقش مخرب زیست محیطی دارد اثر گلخانه‌ای چکونه موجب تغیرات جوی و آلودگی هوا می‌شود عوارض و پیامدهای ناشی از اثر گلخانه‌ای چیستند و انسان‌ها چگونه می‌توانند مانع از بروز اثر گلخانه‌ای شوند .در این کتاب از مجموعه ((بلایای انسانی)), پاسخ مشروح و مصور پرسش‌های مذکور برای دانش‌آموزان نوجوان و جوان به طبع...

در این نوشتار مبانی و اصول چینه‌شناسی به زبانی ساده بیان شده است .به منظور روشن شدن مباحث به لایه‌هایی از سطح زمین در مناطق مختلف ایران نیز اشاره می‌شود .کتاب با این مباحث تدوین شده است' :تاریخچه علم چینه‌شناسی', 'روش‌های تعیین سن', 'واحدهای چینه‌شناسی', 'تطابق', 'ناپیوستگی', 'پس روی و پیش روی', 'چینه نگاری توالی‌ها', 'پالئواکولوژی', 'انگاره‌های تکامل زمی...در بخش نخست کتاب وسایل مورد نیاز نقشه‌برداری مستقل توصیف شده, همچنین شرحی از نقشه‌های زمین‌شناسی به دست داده شده است .مطالب بخش دوم درباره فنون و روش‌های نقشه‌برداری زمین‌شناسی, اندازه‌گیری‌های صحرایی و تهیه نقشه‌ها و یادداشت‌های صحرایی است .بخش پایانی کتاب مربوط به کارهای دفتری زمین‌شناسی در عملیات صحرایی است که ترسیم پروفیل‌ها و تهیه نمودارهایی جهت تفسی...در این کتاب, نخست مولف تعریفی از 'انرژی زمین گرمایی 'و مفاهیم اولیه آن به دست می‌دهد, سپس روش‌های اکتشاف و بهره‌برداری از این منبع انرژی با اشاره به کاربردهای آن تشریح می‌شود .در پایان مسائل اقتصادی و زیست محیطی بهره‌برداری از انرژی زمین گرمایی بررسی می‌گردد .افزون بر آن, تولید برق به وسیله انرژی‌های نو از نظر اقتصادی و زیست محیطی با روش‌های متعارف تولید...کتاب حاضر حاوی مطالبی درباره کمیت و کیفیت آب‌های زیرزمینی, انواع این آب‌ها و جریانات مربوط به آن است که ذیل این مباحث تدوین شده‌اند' :آب‌های زیر زمینی و چرخه هیدرولوژی', 'آبخوان‌ها', 'چاه‌های مشاهده‌ای', 'جریان آب‌های زیرزمینی', 'هیدرولیک چاه و آزمایش‌های پمپاژ آبخوان', 'مشاغل در آب‌های زیرزمینی .'در صفحات پایانی فرهنگ لغات و واژه‌نامه انگلیسی به فارسی هی...((اطلس ابرهای دریایی)), از سوی((سازمان هواشناسی جهانی)) تهیه شده, سپس در بخش واژه گزینی علوم زمینی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران به فارسی برگردانده شده است .در این کتاب مصور, ویژگی‌های فنی و غیر فنی ابرها به زبان فارسی و انگلیسی بیان می‌شود .

کتاب حاضر مشتمل بر هفت فصل است. در فصل اول وضعیت ناهمواری‌های ایران بررسی شده ضمن تشریح اقلیم ایران به رودخانه‌ها و دریاچه‌ها نیز اشاره شده است. فصل دوم به زمین‌شناسی عمومی ایران و تاریخچه عمومی این دانش در ایران اختصاص دارد. در فصل سوم جایگاه ایران از منظر نظریه زمین ساخت صفحه‌ای نیز اختصاصات واحدهای تکتونیکی ایران تحلیل گردیده است. فصل چهارم به موضوع لرزه...

کتاب حاضر به ارزش 2واحد برای دانشجویان رشته‌های جغرافیا در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تدوین شده است .نگارنده در این کتاب مهم‌ترین مباحث اقلیم‌شناسی سینوپتیک را در شش فصل شرح می‌دهد .کتاب با کلیاتی در خصوص اقلیم‌شناسی سینوپتیک و کاربردهای آن آغاز می‌شود, در پی آن, شیوه استفاده از نقشه‌های هوا و چگونگی تحلیل آن‌ها درج می‌گردد, سپس این مباحث فراهم می‌اید'...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۴۵ مقاله