آفتاب

زمین شناسی آب شناسی و هواشناسی

زمین شناسی آب شناسی و هواشناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱,۰۴۵ مقاله
در این کتاب رخدادهای فیزیک هوا و پاره‌ای از مفاهیم فیزیکی جریان‌های جوی به زبان ساده بیان شده است .مباحث کتاب بدین قرار است' :جو', 'فشار جو', 'دما و گرما', 'آب موجود در جو', 'ابر', 'بارندگی و مه', 'باد 'و 'گردش هوا .'نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱,۰۴۵ مقاله