آفتاب

کانی شناسی

کانی شناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۵۲ مقاله
جلد دوم از 'راهنمای کانی‌شناسی 'براساس ویرایش بیست و یکم, به فارسی ترجمه شده است .این کتاب با هدف آشنا ساختن دانشجویان رشته‌های معدن با اصول و مفاهیم بنیادین بلورشناسی, شیمی بلوری, جنبه‌های شیمیایی و فیزیکی کانی‌ها و سنگ‌ها در شش فصل سامان یافته که عبارت‌اند از' :کانی‌شناسی سیستماتیک ' (اکسیدها, هیدرواکسیدها و هالیدها), 'کانی‌شناسی سیستماتیک '(عناصر آزاد,...کتاب حاضر ترجمه ویرایش بیست و یکم از کتاب 'راهنمای کانی‌شناسی 'است که در سال 1993برای دانشجویان رشته‌های معدن تدوین شده است .دانشجویان در این کتاب با دست آوردهای علمی و پژوهشی بلورشناسی و کانی‌شناسی و وضعیت این علوم در واپسین سال‌های سده بیستم آشنا می‌شوند .ویرایش حاضر نسبت به ویرایش قبلی با بازنگری و افزوده‌های قابل توجهی همراه است, به طوری که فصل‌های ج...کتاب حاضر حاوی اطلاعاتی است در زمینه پتانسیل‌های اقتصادی فسفر, نحوه برداشت آن از معادن, نیز موارد استفاده و مصرف جهانی فسفر .عناوین فصول اصلی کتاب عبارت‌اند از :توزیع فسفر در طبیعت ;کانی شناسی فسفات‌های رسوبی ;سنگ شناسی فسفات‌های رسوبی ;شیمی فسفاتیت‌ها ;مکانیسم‌های ترسیب فسفات و تجمع فسفاتیت ; اکتشاف و استخراج ذخایر فسفات ;صنعت فسفات .نگارنده در این کتاب مباحثی را در خصوص 'معدن شناسی نوری 'و 'پلاریزاسیون نور 'برای دانشجویان رشته‌های زمین‌شناسی, شیمی, فیزیک, معدن و متالورژی فراهم آورده است .وی در فصل نخست کتاب, با عنوان 'اپتیک عمومی 'مباحث عمومی کانی شناسی و کریستالوگرافی را شرح داده و در فصل دوم یعنی 'جدول‌های خواص اپتیکی کانی‌ها 'خواص نوری 58کانی معدنی را معرفی نموده است .عناوین فصل‌ه...در فصل اول کتاب با اشاره اجمالی به تاریخچه زئولیت‌ها از خواص و برخی از کاربردهای آن‌ها سخن می‌رود. فصل دوم به روش‌های مورد استفاده برای شناسایی, تعیین ساختار, تعیین نوع و درجه خلوص و خواص زئولیتت ها اختصاص دارد. در فصل سوم یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین زئولیت‌های طبیعی یعنی کلینوپتیلولیت معرفی شده است. فصل چهارم دربردارنده اصول اولیه پدیده تبادل یون است. گف...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵۲ مقاله