> تجزیه کمی
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

تجزیه کمی

نگارنده مبانی علمی رادیکال‌های آزاد, آنتی اکسیدان‌ها و تاثیر آنها بر تغذیه, سلامت و بیماری انسان را با این مختصات تشریح می‌کند .((اکسیژن :نفس زندگی, یا اولین اکسید کننده سمی هوا)), ((فلزات و اکسیژن :تنفس, اکسید شدن و مسمومیت اکسیژنی)), ((آنتی اکسیدان‌ها :اکسیر حیات یا افیون رسانه‌ها)), ((ویتامین‌ها و مواد مغذی آنتی اکسیدان)), ((استرس اکسیداتیو)), ((رادیکال‌های آزاد …

مباحث کتاب با تاکید بر آنالیز فلزات, در باب آنالیزهای مقادیر بسیار کم ترکیبات معدنی تدوین شده است .در بخشی از کتاب آمده است' :هدف این کتاب کمک به توسعه روش تفکر در مورد تجزیه‌های عناصر مقادیر کم می‌باشد که از طریق جمع‌آوری اطلاعات متفرقه بر روی تکنیک‌ها و مواد به کار رفته در آنالیزهای مقادیر بسیار کم و توسط تشخیص اصول تحت پوشش, توسعه روش‌های تجزیه‌های …

موضوعات اصلی کتاب بدین قرار است ((روش‌های الکتریکی جداسازی و تجزیه)), ((اندازه‌گیری‌های پتانسیومتری به کمک الکترودهای انتخاب کننده یون)), ((استخراج مایع ـ مایع)), ((اصول کروماتوگرافی)) و ((گاز کروماتوگرافی)) .هر فصل با مسائل, تمرین‌ها و سوالات متعددی همراه است .

هدف از تدوین کتاب فراهم آوردن درک فیزیکی عمیق از اصول شیمی تجزیه و نشان دادن روش‌هایی است که این اصول در شیمی و علوم وابسته به آن به کار گرفته می‌شود .موضوعات اصلی کتاب مشتمل است بر :((آمار)), ((تعادل شیمیایی)), ((شیمی اسید ـ باز)), ((روش‌های الکترو شیمیایی)), ((تکنیک‌های اسپکتروسکوپی)), ((روش‌های جداسازی)) و ((دستورالعمل‌های آزمایشگاهی)) .در کتاب همچنین تشریح عملی …