آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

شیمی تجزیه

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۶۷ مورد

بخش اول کتاب درباره اصول مدارهای الکترونیکی, تقویت کننده های عملیاتی, الکترونیک و رایانه های رقمی, علامت ها, نوفه, فنون تقویت داده ها و ارقام شایستگی است. بخش دوم به شاخه های مختلف طیف بینی اتمی شامل طیف سنجی جذب نوری, نشر نوری و فلوئورسانی نوری, طیف سنجی جرمی اتمی و طیف سنجی پرتو ایکس اتمی اختصاص یافته است در بخش سوم, طیف بینی مولکولی بررسی شده است. …

دست نامه حاضر شامل مطالبی در خصوص آزمایشگاه تجربه دستگاهی است که طی سه بخش, ویژه دانشجویان رشته‌های شیمی فراهم آمده است .در بخش نخست ذیل عنوان 'روش‌های الکتروشیمیایی 'این مسائل مطرح شده است :روش‌های پتانسیل سنجی, رسانایی سنجی, پتانسیل کنترل شده و جریان کنترل شده .در بخش دوم روش‌های مبتنی بر تابش الکترومغناطیسی بررسی می‌شود که از آن جمله است : طیف …

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۶۷ مورد