آفتاب

فنون وسایل و مواد

فنون وسایل و مواد

نمایش ۱ تا 25 از ۷۴ مقاله


اين كتاب حاوي 86 آزمايش جادويي شيمي است كه با حضور گروه‌هايي از دانشجويان، دانش‌آموزان و تماشگران عادي به مناسبت‌هايي اجرا شده و در گزينش آن‌ها آساني درك مفاهيم، اصول علمي شيرين‌كاري‌هاي شيميايي، تركيب‌ها و نمايش‌گذاران آن‌ها مد نظر بوده است. برخي از اين آزمايش‌ها عبارت است از: تجزيه‌ي انفجاري نيتروژن‌ تري‌يديد (با هدف توجه دادن به رعايت نكات ايمني در كار با...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۴ مقاله