آفتاب

فنون وسایل و مواد

فنون وسایل و مواد

نمایش ۱ تا 25 از ۷۴ مقاله


مجموعه حاضر مشتمل است بر آیین‌نامه و دستورالعمل‌های اجرایی برای افرادی که در آزمایشگاه‌های شیمی به کار اشتغال دارند .این آیین‌نامه از سوی 'موسسه سلطنتی کشور انگلستان 'ذیل شش بخش کوتاه به چاپ رسیده است .بخش نخست مقدمه‌ای است درباره موسسه سلطنتی انگلستان که سپس در بخش دوم, انواع سرویس‌های آزمایشگاهی (نظیر :الکتریسیته, آب, بخار آب, هوای متراکم و فاضلاب) توضی...

کتاب حاضر یکی از منابع اصلی درس آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی برای دانشجویان رشته شیمی دانشگاه پیام نور است که این سرفصل ها را دربر می گیرد: 'رنگ سنجی و طیف نور سنجی فوق بنفش _ مرئی', 'طیف نور سنجی چذب و نشر اتمی', 'طیف نور سنجی زیر قرمز (IR)', کروماتوگرافی مایع (LC )', 'کروماتوگرافی گازی (GC )', 'طیف بینی پرتو ایکس' و 'طیف بینی جرمی'.دست‌نامه حاضر حاوی مطالبی در خصوص آزمایشگاه‌های شیمی است که برای دانشجویان رشته‌های شیمی تدوین شده است .برخی مباحث کتاب بدین قرار است :احتیاطهای لازم برای ایمنی, خلاصه قوانین آزمایشگاه, ترازوهای آزمایشگاهی, طریقه توزین, قانون بقای جرم, روش تهیه برخی از ترکیبات مس, تعیین داسنیته و فرمول امپریکال یک ترکیب .مطالب کتاب با تصاویر و آزمایش‌های متعدد همراه است .نوشتار حاضر ترجمه‌ای است از فصل دهم کتاب مقررات ایمنی در آزمایشگاه‌ها, تالیف 'هاروارد جی .استراس 'که در آن خطرات مربوط به عناصر و ترکیبات شیمیایی بازگو می‌شود .در این نوشتار, خطرات آتش سوزی ناشی از احتراق مواد شیمیایی, اثرات این مواد بر روی اندام‌ها, اثرات محیط مواد رادیواکتیو, خطرات الکتریکی و حساسیت در برابر مواد بررسی شده افزون بر آن, اطلاعاتی درباره ان...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷۴ مقاله