آفتاب

شیمی و علوم وابسته

شیمی و علوم وابسته

نمایش ۱ تا 25 از ۳,۵۹۲ مقاله


فرهنگ حاضر, اختصاص دارد به اصطلاحات شیمی که به زبان انگلیسی تدوین شده و در خصوص هر واژه این اطلاعات درج گردیده است : یادداشت توضیحی, شماره ثبت چکیده نامه شیمی (CAS Number), مترادف‌ها, فرمول شیمیایی, مشخصات و ساختار مولکولی, منطقه یا مکان جغرافیایی حاوی ماده مورد بحث, مشتقات, موارد استفاده, خطرات, و آدرس اینترنتی سازمان یا موسسه‌ای که در خصوص ماده شیمیایی...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳,۵۹۲ مقاله