آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

حرارت

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۸۵ مورد

دومین جلد از کتاب اصول ترمودینامیک از فصل یازدهم آغاز و با فصل شانزدهم پایان می‌یابد .در این کتاب روابط ترمودینامیکی, واکنش‌های شیمیایی, همچنین ترمودینامیک از دیدگاه مهندسی بررسی شده است .دانشجویان رشته‌های مهندسی هر فصل را با تمرین‌ها, مثال‌ها و جداول مختلف پی می‌گیرند .مباحث اصلی کتاب بدین قرار است :((سیستم‌های قدرت و سرمایش)), ((مخلوط گازها)), ((روابط …

در پیش گفتار این کتاب, هدف مولف, قابل فهم کردن معنی انتروپی و رسیدن به درک شهودی ذکر شده است .کتاب حاضر دارای سه بخش است .در بخش اول, قوانین اول و دوم ترمودینامیک با نگرش تاریخی و کلاسیک و در بخش دوم با نگرش آماری مورد بررسی قرار گرفته‌اند .در بخش سوم, قانون سوم ترمودینامیک مطرح شده است و درباره نحوه دستیابی به دماهای پایین و اساس اندازه گیری این دماها …

در این مقاله سعی شده نوعی نگرش تازه و درک متمایز نسبت به قوانین ترمودینامیک مطرح شود. در نوشتار حاضر کاربرد و اعمال قوانین ترمودینامیک در حوزه‌های فلسفی اجتماعی و اعتقادی نشان داده شده ضمن آن که دیدگاه ترمودینامیک درباره‌ی مسائلی مهم و بنیادی در حوزه جهان‌بینی و ایدئولوژی بررسی گردیده است. نگارنده هم‌چنین برخی از مباحث بنیادین و ایدئولوژیک …

مخاطبان کتاب ذیل این مباحث با((اصول اساسی ترمودینامیک)) آشنا می‌شوند: ((مفاهیم پایه ترمودینامیک)) ;((خواص مواد خالص)) ;((قانون اول ترمودینامیک : سیستم‌های بسته)) ;((قانون اول ترمودینامیک :حجم کنترل)) ;((قانون دوم ترمودینامیک)) ;((آنتروپی)) ;((تحلیل قانون دوم سیستم‌های مهندسی)) .در ضمایم کتاب جداول خواص, اشکال و نمودارها برحسب دو سیستم واحد SIو انگلیسی آورده شده است .گفتنی …

نوشتار حاضر, دومین جلد از کتاب ترمودینامیک است که مباحث آن از فصل هشتم آغاز شده و با فصل شانزدهم خاتمه یافته است .هر فصل شامل مطالب اصلی, نکات مهم تصاویر, جداول, پرسش‌ها, خلاصه مطالب, فهرست منابع و مسائل و تمرین‌هاست . عناوین فصل‌ها عبارت‌اند از' :سیکل‌های قدرت گاز', 'سیکل‌های قدرت ترکیبی و بخاری', 'سیکل‌های تبرید', 'روابط بین خواص ترمودینامیکی', 'مخلوطهای …

در این نوشتار به همراه مثال‌ها و تمرین‌های متعدد, برخی از مباحث اصلی ترمودینامیک تحلیل شده است. مباحث کتاب عبارت‌اند از: 'دما', 'گرما', 'نظریه جنبشی گازها', 'آنتروپی', 'تغییر حالت فیزیکی اجسام', 'انتقال حرارت' و 'الکتریسیته'.

نمایش ۱ تا ۲۵ از ۱۸۵ مورد