آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

مکانیک گازها

کتاب حاضر برای مطالعه دانشجویان رشته مکانیک تدوین شده و در آن دینامیک گازها از دیدگاه انتشار امواج تراکم‌پذیر بررسی شده است. موضوعات اصلی کتاب عبارت‌اند از: 'کانال برگشت‌پذیر', 'امواج تک بعدی دایمی', 'امواج دو بعدی', 'دینامیک گاز خطی', 'مشخصه‌ها', 'امواج تک بعدی غیر دائمی' و 'امواج تراکم‌پذیر'.