آفتاب

جغرافیای ریاضی

جغرافیای ریاضی

نمایش ۱ تا 25 از ۲۲۳ مقاله
کتاب حاضر شامل اصول و مبانی نظری کارتوگرافی مدرن یعنی CIS(سیستم اطلاعات کارتوگرافی) است که همراه با مباحثی در زمینه کارتوگرافی ریاضی, فنی و کارتوگرافی هنری طی چهار فصل سامان یافته است .فصل اول شامل تعاریف, تاریخچه و سابقه تهیه نقشه است .فصل دوم حاوی مباحثی از کارتوگرافی ریاضی است که این مقولات را در بردارد :مقیاس, چارچوب ریاضی نقشه, سیستم‌های تصویر طراحی...در این کتاب طی هفت فصل مباحثی در باب نقشه‌برداری فراهم آمده است .در فصل اول کلیات نقشه‌برداری (شامل مقیاس نقشه, دقت ترسیم و اندازه‌گیری) معرفی می‌شود .در فصل دوم اندازه‌گیری طول به روش مستقیم مطرح می‌گردد که شامل اندازه‌گیری طول بررسی خطاهای تدریجی و اتفاقی و دقت اندازه‌گیری است .در فصل سوم, ترازیابی و کنترل خطاهای آن تشریح می‌شود و فصل چهارم حاوی مطالبی...

مراحل مختلف نقشه‌برداری, روش‌های تسطیح اراضی, و محاسبات عملیات خاکی از مباحث عمده کتاب است که مولف ضمن شرح هر یک از آنها, اطلاعاتی درباره اجرای عملیات تسطیح به دست می‌دهد .کتاب با تمرین‌های متعددی همراه است ;از جمله با اشاره به یک پروژه, مواردی که در حین رعایت آن ضروری است تشریح شده است .

نگارنده در این جزوه درباره تکنیک‌های نوین نقشه‌برداری پردازش اطلاعات جغرافیایی و کارتوگرافی توضیحاتی به دست داده و مباحث آن را با این عناوین سامان داده است :((نقشه کامپیوتری)), ((تجزیه و تحلیل آماری و مدل‌سازی)), ((ساخت پایگاه داده‌ای)), ((اتوماسیون در کارتوگرافی)), ((سیستم‌های خروجی اطلاعات در کارتوگرافی اتوماتیک)), ((پردازش دیجیتالی تصویر)), ((مدل‌سازی ک...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۲۳ مقاله