آفتاب

مکانیک سماوی

مکانیک سماوی

نمایش ۱ تا 25 از ۷ مقاله

در این کتاب مصور و رنگی از مجموعه 'بیایید علوم را بخوانیم و کشف کنیم' که برای گروه سنی 'ب' و 'ج' به طبع رسیده، مطالبی علمی درباره‌ی نیروی جاذبه بازگو شده است. همچنین میزان این نیرو در کره زمین و سایر کرات منظومه شمسی تشریح گردیده است.نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷ مقاله