آفتاب

ریاضیات

ریاضیات

نمایش ۱ تا 25 از ۱۰,۴۴۳ مقاله
هفتمین ویرایش((ریاضیات مهندسی پیشرفته)) در هفت بخش ـ همراه با مسائل, تمرین‌ها و مثال‌های متعدد ـ به زبان انگلیسی تدوین شده است .این کتاب برای دانشجویان رشته‌های مهندسی فراهم گردیده است .عناوین بخش‌ها بدین قرار است : ((معادلات دیفرانسیل عمومی)), ((حساب برداری و جبر خطی)), ((معادلات دیفرانسیل محدود و تجزیه و تحلیل لایتناهی)), ((تجزیه و تحلیل مرکب)), ((روش‌ها...این نوشتار, متن انگلیسی هشتمین ویرایش از کتاب 'Mathematics Advanced Engineering' است که ویژه دانشجویان گروه ریاضی, و کامپیوتر به طبع رسیده است .مطالب کتاب در هفت بخش با این عناوین تدوین شده است' :معادلات دیفرانسیل عمومی', 'جبری خطی و حساب برداری', 'آنالیز فوریه (یا آناکاری فوریه) و معادلات دیفرانسیل جزیی', 'تجزیه و تحلیل‌های پیچیده', 'روش‌های عددی', 'گراف...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۰,۴۴۳ مقاله