آفتاب

ریاضیات

ریاضیات

نمایش ۱ تا 25 از ۱۰,۴۴۳ مقاله


در این کتاب با استناد به استاندارهای موجود در زمینه آموزش ریاضی پیشنهادها و رهنمودهایی در زمینه آموزش ریاضی در سطوح مختلف تحصیلی (ابتدایی, راهنمایی, دبیرستان و دانشگاه) به دست داده شده, همچنین درباره شیوه‌های بهره‌گیری از تکنولوژی جدید در امر آموزش ریاضی, نکاتی مطرح گردیده است' .دگرگونی چرا', 'توصیه‌های جدید گروه‌های حرفه‌ای', 'به کارگیری توصیه‌ها', 'حل م...

این کتاب جلد دوم 'آموزش ریاضی به کودکان دبستانی 'است .در این کتاب روش‌های کشورهای پیشرفته (به ویژه استرالیا) در آموزش ریاضیات دوره ابتدایی ـ با این موضوعات ـ فراهم آمده است :کسرهای متعارفی, کسرهای اعشاری, کندوکاو موقعیت‌ها و جهت‌ها, اندازه‌گیری طول, آموزش هندسه, وزن, حجم, و زمان .کتاب با طرح‌ها, اشکال و تصاویر متناسب با مطالب همراه است .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۰,۴۴۳ مقاله