آفتاب

ریاضیات

ریاضیات

نمایش ۱ تا 25 از ۱۰,۴۴۳ مقاله
کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های((آموزش ریاضیات در یک روز)) است که طی آن نکات, فرمول‌ها, مثال و قضایای کتاب ریاضیات((2)) تشریح شده است .دانش‌آموزان دبیرستانی کتاب را با این مطالب مطالعه می‌کنند1 :ـ هندسه تحلیلی ; 2ـ رادیکال‌ها3 ;ـ مثلثات4 ;ـ نامعادلات و معادلات .کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های((آموزش ریاضیات در یک روز)) به مباحث((ریاضیات 4)) اختصاص دارد .مباحث کتاب که در قالب نکته همراه با مثال و تمرین تدوین شده با این عناوین سامان یافته است :((آمار و شاخص‌های آماری)), ((دنباله و تصاعد)), ((رابطه بین نسبت‌های مثلثاتی)), ((آنالیز ترکیبی)) و ((احتمالات)) . دانش‌آموزان دبیرستانی از مخاطبان کتاب به شمار می‌آیند .

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۰,۴۴۳ مقاله