آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

زبانهای رومانس فرانسوی

نظامهای نوشتاری و واج شناسی زبان فرانسوی

ریشه شناسی فرانسوی

واژه نامه های زبان فرانسوی

444

دستور زبان (گرامر فرانسوی)

446

تغییرات زبان فرانسوی

کاربرد زبان فرانسوی معیار

زبانهای پروونسال و کاتلان

در این کتاب, اصول و مفاهیم اساسی زبان فرانسه همراه با چگونگی ساخت‌های نحوی, آواشناسی و دیگر مباحث زبان‌شناسی شرح و تبیین شده است .در هر درس از کتاب تمرین‌های متعددی نیز برای مخاطبان فراهم آمده است .