آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

واژه نامه ها و دایره المعارفها

واژگان و اصطلاحات مربوط به 'صنعت پلاستیک 'در این فرهنگ برحسب الفبای انگلیسی, و به شیوه توصیفی, جمع آمده است .کلیه واژگان و عبارات انگلیسی متن به صورت مرجعی مستقل, شرح و بررسی شده, همچنین معادل‌های فارسی لغات و اصطلاحات تخصصی با اصل انگلیسی درج گردیده است .برای تبدیل واحدها در سیستم‌های مختلف, ضمیمه‌ای در انتهای کتاب, فراهم آمده است .