آفتاب

فلسفه و نظریه

فلسفه و نظریه

نمایش ۱ تا 25 از ۹۸ مقاله


در کتاب آمده: 'علم روان‌شناسی زبان نحوه‌ی پردازش زبان را بررسی می‌کند.هدف آن است که معلوم کند، ارتباط میان گوینده و شنونده و هم‌چنین خواننده و نویسنده چگونه برقرار می‌شود. چه فعل و انفعالات ذهنی در ذهن گوینده موجب می‌شود تا وی معنا را به رشته آوا درآورد و شنوده با چه فعل و انفعالات ذهنی از این رشته آوا، معنا سازد'. نگارنده در این کتاب نخست اطلاعاتی را درباره...نگارنده به منظور تبیین رابطه‌ی زبان‌شناسی و فلسفه، تصریح می‌کند: 'ما در این کتاب، بیشتر توجه خود را به آوای فیلسوفان آمریکایی و انگلیسی قرن بیستم معطوف خواهیم کرد. دلیل توجه به این آثار آن است که فلسفه‌ی قرن بیستم در انگلستان و به خصوص فلسفه‌ی تحلیلی، تاثیری آشکار و مستقیم بر استقلال زبان‌شناسی به عنوان یک رشته‌ی تحصیلی داشته‌ است. فلسفه‌ی تحلیلی چنان که از...مجموعه‌ی حاضر با هدف معرفی اصطلاحات رایج در دانش معنی‌شناسی تهیه شده است. بر این اساس، سعی شده به واژگان نقش‌مند در سه شاخه‌ی عمده‌ی معنی‌شناسی، یعنی معنی‌شناسی فلسفی، معنی‌شناسی منطقی، و معنی‌شناسی زبانی توجه شود. (در حوزه‌ی معنی‌شناسی زبانی به اصطلاحات دو شاخه‌ی این دانش، یعنی معنی‌شناسی نظری و معنی‌شناسی کاربردی اشاره شده است). این فرهنگ که به صورت الفبای...

مجموعه‌ي حاضر برپايه‌ي دو سلسله سخنراني‌ از ريچارد رورتي شكل گرفته است. نخست، سه سخنراني در قالب درس گفتارهاي نور تكليف در فوريه‌ي 1986 در دانشسراهاي دانشگاهي لندن، و روم، چهارسخنراني در قالب درس گفتارهاي كلارك در فوريه‌ي 1987 در دانشسراي تربيتي كمبريج. در بخش نخست با عنوان پيشامد زمان، رورتي بحث را با فلسفه، زبان آغاز مي‌كند. وي اين مساله را به پيش مي‌كشد ك...پژوهش حاضر براي دانشجويان رشته‌ي زبان‌شناسي، آموزش زبان، علوم سياسي و علوم اجتماعي، نيز دست‌اندركاران مطبوعات و رسانه‌ها و تحليل‌گران متون سياسي و اجتماعي در سطح ملي و بين‌المللي به نگارش درآمده و مبتني بر روش توصيفي ـ تحليل است. اهداف اين پژوهش، عبارت است از: بررسي و تبيين انگيزه‌ها و عوامل موثر در توليد متن (جمله‌پردازي) و درك كلام، راه‌كارهايي براي يافتن...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۹۸ مقاله