آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

مشکلات اجتماعی، انجمنها

مشکلات اجتماعی و رفاه اجتماعی

مسایل و خدمات رفاهی اجتماعی

سایر مشکلات و خدمات اجتماعی

جرمشناسی

نهادهای کیفری

انجمنها

باشگاههای عمومی

بیمه

انواع گوناگون انجمنها

در نوشتار حاضر برخی از علل انحراف جوانان بررسی و براساس آموزه‌های دینی راه حل‌هایی پیشنهاد شده است.

در این کتاب که برای گروه سنی 'ج 'و 'د 'به فارسی ترجمه شده, نویسنده در قالب طنز اجتماعی به اوضاع و احوالی اشاره می‌کند که اغلب کودکان و نوجوانان با آن دست به گریبان‌اند ;اوضاعی که زندگی امروزی بر کودکان و نوجوانان تحمیل می‌کند .قهرمانان داستان 'کارآگاه کلوچه 'و دستیارش 'شیرمال 'هستند . در کتاب حاضر ماجرای پنج پرونده از پرونده‌های آنان بازگو می‌شود .نخستین …