آفتاب

جوامع

جوامع

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵۷ مقاله


مولف در کتاب با استفاده از مجموعه گزارش‌های موضوعی, خلاصه‌ای از محورهای اصلی طرح راهبردی توسعه کالبدی مجموعه شهری تهران را عرضه کرده است و در پایان کتاب نیز خلاصه‌ای از نتایج مطالب پوششی و کاربردی اراضی و ساختار کالبدی آورده شده است.در دومین جلد از مجموعه حاضر نه مقاله عرضه شده در همایش 'مقدماتی حاشیه نشینی شهری' در تاریخ 8 و 9 اسفند ماه 1380 درج گردیده است. عناوین مقالات عبارت‌اند از: 'ویژگی‌های کالبدی محله‌های حاشیه نشین/ مهندس گیتی اعتماد', 'ملاشیه, حاشیه‌ای از شهر اهواز/ حاجیه فلاح', 'حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در تهران, تغییر فرصت‌های ادغام اجتماعی/ اعظم خاتم', 'حاشیه نشینی در مح...مجموعه حاضر حاوی مقالات همایش مقدماتی حاشیه نشینی شهری است که در تاریخ 8 و 9 اسفند ماه 1380 برگزار گردیده است. عناوین برخی از این مقالات عبارت است از: 'نظام مشارکت مردم در مناطق حاشیه نشین/ دکتر حبیب آقا بخشی', 'حاشیه نشینی و راهبردهای توسعه/ یونس محمدی', 'بررسی خصوصیات ساختاری حاشیه نشینی در تهران/ فردین یزدانی بروجنی', 'چهره نمایی بافت‌های اسکان غیر رسمی و...نخستین سمینار((تواناسازی دختران جوان روستایی در مشارکت‌های اجتماعی)) در روزهای 26تا 28مرداد ماه سال 1376در سنندج برگزار گردید .مجموعه حاضر شامل مقالاتی است که در این سمینار عرضه شده است .عناوین برخی از مقالات و نویسندگان آن چنین است :((علل اهمیت توجه به نقش دختران روستایی/ مهرداد فرزین‌فر)), ((نقش و چگونگی فعالیت‌های تولیدی دختران جوان در افزایش درآمد خا...در این مجموعه مقالات کنگره 'توسعه روستایی‌؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها' با این عناوین به طبع رسیده است: 'تحول الگوهای ذهنی, پیش‌نیاز توسعه روستایی ایران/ فرشاد مومنی', 'چهار راه برنامه‌ریزی: تئوری سازی برنامه سازی در ایران/ علی عسگری', 'توسعه یکپارچه محلی, رویکردی راهبردی به توسعه روستایی در برنامه چهارم/ جانعلی بهزاد نسب', 'نظام اداره مردمی: زمینه ساز توسعه جامع...'ممفورد 'ـ مورخ و جامعه‌شناس فقید آمریکایی ـ مباحث کتاب را با تشریح سیر تکوین و تطور جامعه انسانی از حالت نطفه‌ای, آغاز می‌کند, سپس موضوع شکل‌گیری جوامع شهری در این منطقه را پی‌می‌گیرد .وی به همین منظور, ابتدا وضعیت تمدن از بین‌النهرین و مصر و یونان را بررسی می‌کند ;آن‌گاه احداث جوامع کوخ‌نشین و کلنی‌های مربوط به آسیای صغیر, اروپا و سرزمین روم غربی را شرح...

کتاب حاضر مشتمل بر معرفی کتاب‌شناسی 538مقاله در زمینه توسعه روستایی است که طی سال‌های 1367تا 1376در نشریات مختلف داخلی به چاپ رسیده است .موضوع مقالات به ترتیب حروف الفبا بوده و با این اطلاعات درج گردیده است :عنوان مقاله, نگارنده, عنوان مجله, سال, شماره, تاریخ و صفحه مقاله .در بخش پایانی کتاب دو نمایه((پدید آورندگان)) و ((موضوع)) به چاپ رسیده است .'مطالب این کتاب در هشت فصل به شرح ذیل ساماندهی شده است: در فصل اول ضرورت و اهمیت برنامه‌ریزی توسعه روستایی در کشور با توجه به جایگاه, اهمیت و نقش جامعه روستایی و مسائل و مشکلاتی که این جامعه در فرآیند توسعه با آن مواجه است بررسی شده است. در فصل دوم پس از بررسی مسابقه و سیر تحول برنامه‌ریزی توسعه روستایی در کشور از گذشته تا کنون در قالب پنج برنامه عمرانی قبل...

کتاب حاضر منبع اصلی درس((جغرافیای روستایی ایران)) در مقطع کارشناسی رشته جغرافیاست که مباحث عمده آن به شناخت ویژگی‌های روستاهای ایران اختصاص دارد . فصل نخست((نگاهی است به گذشته روستاهای ایران)) و شکل‌گیری آنها و نخستین روستاهای این کشور .در فصل دوم نویسنده تلاش کرده روستاها را با هدف بررسی‌های جغرافیایی روستاها گروه‌بندی نماید .فصل سوم به بحث درباره اصلاحات...

در تدوین کتاب حاضر سعی شده آخرین نظریه‌های برنامه‌ریزی, و برنامه‌ریزی منطقه‌ای استفاده شود. ضمن آن که به بحث نظریه‌ی جهانی شدن در خصوص برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ی توجه گردیده است. مباحث کتاب عبارت‌اند از: 'کلیات, نظریه مکتب و مفاهیم برنامه‌ریزی توسعه', 'نظریه برنامه‌ریزی فضایی شهری, انتقادی, بازبینی و انتقاد', 'نظریه‌های مدرنیسم, پست مدرنیسم و جهانی شدن', 'ب...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵۷ مقاله