آفتاب

جوامع

جوامع

نمایش ۱ تا 25 از ۳۵۷ مقاله

شهرنشینی, برنامه‌ریزی شهری و ویژگی‌های شهرنشینان مقوله اصلی کتاب است که طی دو بخش اصلی تدوین یافته است .بخش نخست کتاب متضمن این مباحث است : ریخت‌شناسی شهری, مفاهیم شهری, مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و عوامل موثر بر شخصیت در جامعه شهری .بخش دوم نیز به موضوعات جامعه‌شناسی شهری در سطح کلان اختصاص می‌یابد که از آن جمله‌اند :نهادهای اجتماعی و شهرنشینی, مسائل مشتر...

نگارنده در این کتاب از منظر جامعه شناسی به تعریف شهر, همچنین موضوعات مرتبط با آن اهتمام کرده است وی می‌گوید' :قلمرو جامعه شناسی شهری وسیع و متنوع است ـ از معماری شهرها گرفته تا راه بندان‌های خیابانی, تجربه زندگی شهری, رفتار انبوه مردم و جماعات, مسکن, برنامه‌ریزی و مانند این‌ها .تجربه زندگی شهری چنان جامع و محیط به نظر می‌رسد که تشخیص آن چه ممکن است از حوزه...مباحث فصل نخست به کلیات جامعه شناسی و تعریف اصلاحات جامعه شناسی شهری, شهرگرایی, شهرنشینی, فرهنگ شهری و رابطه جامعه‌شناسی با سایر علوم, اختصاص دارد .در فصل دوم از دیدگاه جامعه‌شناسی و روان شناسی اجتماعی مفاهیم مربوط به 'مهاجرت 'و 'مهاجر 'مطالعه و بررسی شده است .در فصل سوم پس از شرح عناصر مختلف مربوط به 'شهر 'مانند فضا, قلمرو, شهرگرایی, سیاست شهری, منطقه و...

در کتاب حاضر, مفاهیم و نظریات شهری و شهرنشینی, همراه با خصوصیات نقاط شهری برای دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی شرح داده شده است . کتاب با تعریفی از شهر و طبقه‌بندی شهرها آغاز می‌شود ;سپس نگارنده ریخت‌شناسی شهری و ویژگی‌های گروه‌های اجتماعی در جوامع شهری را بررسی می‌کند .وی سپس جامعه‌شناسی شهری را در دو سطح خرد و کلان بررسی نموده که از آن جمله است :نهادهای...کتاب حاضر طی سه بخش ویژه دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی فراهم آمده است. در بخش نخست آرای نظریه‌پردازان کلاسیک جامعه‌شناسی نظیر :آگوست کنت, هربرت اسپنسر, امیل دورکیم و ماکس وبر, و جامعه‌شناسی تغییر و تحول بررسی و تبیین می‌شود, سپس مشروعیت علمی جامعه‌شناسی, نیز نقاط قوت و ضعف آن بیان می‌گردد و در ادامه نیز مولف به خاستگاه‌های جامعه‌شناسی و جریان‌های عمده د...

کتاب حاضر حاوی چکیده طرح جامع(طرح حفظ و ساماندهی) شهر تهران است که از سوی حوزه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و کارشناسان ذی‌ربط تدوین و ماحصل آن به ذیل چهار فصل و یک پیوست به چاپ رسیده است .فصل‌های کتاب به ترتیب عبارت‌اند از :((موقعیت جغرافیایی و تاریخی تهران)) ;((نگاهی به طرح جامع قدیم تهران(مصوب ; )1347((ویژگی‌ها و مشخصات طرح حفظ و ساماندهی تهرا...

مباحث کتاب شرح مختصری است بر عوامل و موانع رشد علمی در ایران که نگارنده در ابتدا این موانع را در قالب دو بخش 'موانع فکری و فرهنگی ' و 'موانع سیاسی و اجتماعی 'تقسیم کرده طی آن, این نکات را عنوان کرده است :ضعف اعتماد به نفس, تقلید, خودباختگی, حیرت زدگی, فقدان فرهنگ علمی, شیوه کاسب‌کاری, ضعف علوم انسانی در کشور, ضعف خرد جمعی, فقدان فرهنگ کار, امنیت و منزلت اج...در کتاب حاضر مسائل و موضوعات مربوط به تکالیف و تخلفات ساختمانی در شهرها طی پنج بخش بررسی و تحلیل می‌شود .مولف به موازات تحلیل قوانین و مقررات مربوط به شهرداری و شهرسازی, در این خصوص از رویه قضایی نیز سود جسته است .علاوه بر آن برحسب مورد, با بهره‌گیری از آرا هیات عمومی دیوان عالی کشور, آرا شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری, کمسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده...مقالات مندرج در این مجموعه, از انتشارات موسسه‌ای است به نام 'دیدگاه‌های کاربران درباره تحقیق و توسعه کشاروزی 'که در هر مقاله بر جنبه‌ای از نظارت و ارزشیابی پروژه‌های کشاروزی و روستایی تاکید شده است .عناوین مقالات عبارت‌اند از :مقدمه‌ای درباره فصل مشترک نظارت و ارزشیابی مشارکتی با فرایند تحقیق و توسعه/ دیندو کامپیلان و گلادیس بوئناویسنا ;نظارت و ارزشیابی م...در این کتاب سعی شده است مصادیق مهم و موارد موفق کاربرد 'دانش بومی' تبیین و تحلیل گردد. مخاطبان اصلی کتاب, سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توسعه, نیز دانشجویان و کارشناسان رشته‌های توسعه, برنامه‌ریزی, کشاورزی, منابع طبیعی و آموزش هستند. 'دانش بومی به مجموعه‌ای از مهارت‌ها, باورها, ابزارها و روش‌های یک گروه اجتماعی گفته می‌شود که در زمینه‌های مختلف زندگی از آزمون...

در این کتاب, مباحثی در حوزه جامعه‌شناسی تربیتی برای دانشجویان رشته‌های جامعه‌شناسی و علوم تربیتی فراهم آمده است .کتاب متشکل از چهار فصل است . مباحث فصل نخست به مناسبات میان آموزش و پرورش و دگرگونی‌های اجتماعی نظیر : سیاست, افزایش جمعیت, رشد اقتصاد و بازار اختصاص دارد .در فصل دوم, عوامل جامعه‌پذیری و اجتماعی شدن, و نقش مدرسه در این باره, بررسی و ارزیابی می‌ش...

این مجموعه حاوی مقالاتی است در زمینه‌ی مباحث مربوط به شکل پایدار شهری و حمل و نقل که این عناوین را شامل می‌شود: 'الگوها و روش‌ها: تنوع در آینده شهرهای پایدار/ سیمون گای و سیمون ماروین', 'توان بالقوه شهر متراکم برای افزایش برابری اجتماعی/ الیزابت برتون', 'آیا تشدید کاربری‌ها در شهرها, آن‌ها را پایدارتر می‌سازد/ کیتی ویلیامز', 'شکل شهری و کارکرد زیست محیطی/ پی...در کتاب حاضر هجده طرح کشاورزی در زمینه توسعه روستایی در قالب چهار بخش 'توسعه چند بخشی', 'توسعه کشاورزی محور', 'خدمات اجتماعی 'و 'منابع طبیعی ' بررسی شده است .طرح‌های مذکور همگی در مناطق توسعه نیافته آسیا, آفریقا و آمریکای لاتین به اجرا در آمده‌اند .نویسندگان کتاب با بررسی طرح‌های اعتباری, اجتماعی, غذایی, آب رسانی, آبیاری, زراعی و مانند آن در کشورهایی همچون...در این کتاب طرح های مختلف در زمینه کشاورزی, بهداشت, منابع طبیعی, زیرساخت, اعتبار و پس انداز عرضه شده, همچنین روش های جدیدی به منظور توسعه روستایی درج گردیده است. موضوعات کتاب عبارت اند از: 'چرا توسعه روستایی همچنان حائز اهمیت است', 'فرآیند یادگیری و خود اتکایی یاری شده', 'راه اندازی و رهبری', 'سازمان دهی و مشارکت محلی', 'مدیریت, برنامه ریزی, و اجرا', 'فناوری...مولف در این کتاب چهار موضوع را طرح و بررسی می‌کند: 1 _ تعاریف و مفاهیم شهر و روستا, 2 _ مبانی نظری روابط شهر و روستا, 3 _ عوامل موثر در برقراری روابط شهر و روستا در ایران, بنیان‌های روابط شهر و روستا در ایران. وی در آغاز کتاب می‌گوید: '... برنامه‌ریزی جهت برقراری یک رابطه همه جانبه و متکی بر اصول معیارهای علمی و منطبق با شرایط خاص ناحیه‌ای در هر کشوری ضروری...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۵۷ مقاله