آفتاب

گروههای اجتماعی

گروههای اجتماعی

نمایش ۱ تا 25 از ۹۶۱ مقاله


اين مجموعه مشتمل بر مقالات همايش بين‌المللي حقوق زن و مسئوليت‌هاي او در حكومت اسلامي است كه سال 1427 (1385 شمسي) در تهران برگزار گرديد.مباحث عمده‌ي اين مقالات بدين‌قرار است: زن و جايگاه او در اجتماع، نقش زن در مسائل اجتماعي و فرهنگي و سياسي و علمي، نقش زن در امور تربيتي و زناشويي، مسئوليت‌هاي اقتصادي زن در خانواده، پيمان‌ها و معاهدات بين‌المللي درباره‌ي زن،...

نگارنده در اين كتاب با استناد به فرهنگ ديني و مدني، نقش و موقعيت حساس زن را از نظر وراثت در نسل آينده بررسي مي‌كند. بر اين اساس در مبحث آغازين كتاب، وراثت روحي غير كروموزومي، اثرپذيري چنين در ادوار سه گانه‌ي انعقاد نطفه و بارداري و شيرخواري از صفات و حالات روحي مادر بازگو مي‌شود. يعني جنين صفات و حالاتي را داشته باشد كه در نسل قبل به عنوان صفات اصلي وجود ندا...

اين كتاب كه از زبان انگليسي به زبان عربي برگردانده شده مجلد سوم از مجموعه‌ي العراق است. در اين مجموعه درباره‌ي تاريخ سياسي، اجتماعي، اقتصادي و انساني عراق از دوره‌ي عثماني تا به امروز بحث مي‌شود موضوع اين مجلد حزب كمونيست عراق و نيروهاي آن، حزب بعث و افراد آن و سرانجام معرفي افسران آزاده است كه جنبش قرن بيستم را در عراق عليه وضعيت موجود برپا داشتند.اين كتاب كه به زبان عربي نگاشته شده و مجلد اول از مجموعه‌ي العراق است كه به بررسي و تجزيه و تحليل رويدادهاي اجتماعي و سياسي و جنبش‌هاي انقلابي در عهد تركان عثماني تا برپايي جمهوريت در عراق، اختصاص دارد. اين كتاب از زبان انگليسي به زبان عربي برگردانده شده است.مجلد دوم از مجموعه‌ي عربي العراق شامل بررسي تاريخ سياسي و اجتماعي كشور عراق از دوره‌ي عثماني تا كنون است. موضوع اين مجلد پديد آمدن حزب كمونيست عراق، و پيامدهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي و انساني در كشور عراق است. اين كتاب از زبان انگيسي به زبان عربي برگردانده شده است.نگارنده در كتاب حاضر از ديدگاه روان‌شناسي به بررسي علل خيانت مردان نسبت به همسرانشان در قالب مباحثي از اين دست پرداخته است: انواع چند همسري و روان‌شناسي مردان داراي بيش از يك همسر، عواملي كه مردان را به داشتن چندهمسر تشويق مي‌كند، دلايلي كه منجر به بروز واكنش‌هاي شديدتر زن اول نسبت به همسر دوم مي‌شود، آن‌چه از يك مرد داراي چندهمسر به زن اول منتقل مي‌شود، احس...اين مجموعه مصور درباره‌ي رشد كودك از تولد تا شش‌ماهگي، در آغاز مشتمل است بر اثر رشد كودك بر نيازهاي جسمي و روحي او، براي نمونه در اين بخش از اهميت چنگ زدن و گرفتن اشيا در يك سن مشخص سخن رفته است. در نيمه‌ي دوم كتاب، اطلاعاتي درباره‌ي چگونگي رشد و زمان مشخص هر مرحله از رشد (از تولد تا شش‌ماهگي) درج گرديده است. گفتني است اگرچه اين اطلاعات به روند ماهانه‌ي رشد...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۹۶۱ مقاله