آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

فرق و مذاهب مسیحی

کلیساهای اولیه و کلیساهای شرق ارتدکس

کلیسای کاتولیک رومی

کلیسای انگلیکن

فرقه های پروتستان و منشاء آن

پر سبیترین ها ، کلیساهای اصلاح شده و کلیساهای جماعتی

باپتیستها، شاگردان مسیح و کلیساهای ادونتیست

کلیساهای متودیست

288

دیگر فرق و مذاهب مسیحی

این کتاب حاوی اطلاعاتی است در خصوص 'آیین پروتستان 'که با این عناوین تدوین یافته است :ره یافتن به آیین پروتستان :چند مقدمه اساسی (استنباطهای نادرست از آیین پروتستان, فراگیری آیین پروتستان, انواع آیین پروتستان و روح آیین پروتستان), اعتقادات اصلی پروتستان‌ها (مرکزیت فیض و حیات ایمان, مرجعیت کتاب مقدس, حاکمیت مطلق خدا و چند اشاره ضمنی, روحانیت همه مومنان, …