آفتاب

رستگاری و فیض الاهی

رستگاری و فیض الاهی

نمایش ۱ تا 25 از ۹ مقاله

در این کتاب, مراحل مختلف گذشت و بخشش کسانی که در حق دیگران ظلم کرده‌اند, به همراه برخی نتایج آن برای خوانندگان ذکر شده است .مولف بر این باور است, هر بخشش چهار مرحله اصلی را پشت سر می‌گذارد :((آزرده خاطر شدن)), ((تنفر و انزجار)), ((شفا یافتن)) و ((آشتی کردن و بازگشت به سوی یکدیگر)) .شماری از مباحث کتاب بدین شرح است :((بخشیدن خودمان)), ((چگونه دیگران را می‌...نوشتار حاضر حاوی مطالبی است درباره عفو و گذشت در حق دیگران که ذیل این عناوین به طبع رسیده است : 'چهار مرحله بخشودن (آزرده می شویم , متنفر می شویم , خود را شفا می دهیم , به سوی یک دیگر باز می کردیم )', 'بخشودن اشخاصی که گذشت در حقشان دشوار است ' و 'چرا گذشت می کنیم '. در مقدمه کتاب آمده است : 'ما کشف می کنیم که تنها راه غلبه بر رنج پشیمانی از یادآوری اشتباهات...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۹ مقاله