آفتاب

کتابشناسیها

کتابشناسیها

نمایش ۱ تا 25 از ۲۲۰ مقاله
در جلد نخست این مجموعه 800 نسخه خطی از کتب اسلامی _ در حوزه های مختلف دین , شریعت , کلام , منطق و مانند آن _ به زبان عربی معرفی شده است . برخی از این نسخه ها با نمونه ای از تصویر متن همراه است . برای هر کتاب , ابتدا موضوع مولف آن معرفی می شود؛ سپس خلاصه ای از محتوا, همچنین عبارت آغازین و پایانی کتاب درج می گردد. افزون بر آن , به نوع خط , نام ناسخ , تاریخ نگا...

((انقلاب اسلامی در پایان‌نامه‌های دانشگاهی جهان)) مجموعه‌ای است از ترجمه چکیده فهرست مطالب پایان‌نامه‌های دکتری دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی که با موضوع کلی تاریخ معاصر ایران به زبان انگلیسی تدوین شده است .روابط بین‌الملل, تاریخ, اندیشه, جامعه‌شناسی, اقتصاد و حقوق سیاسی(درباره تاریخ معاصر ایران از انقلاب مشروطه به بعد) محتوای این پایان‌نامه‌ها را تشکیل م...کتاب حاضر, اولین جلد از مجموعه شش جلدی((فرهنگ آثار یا ((des Oeurres Dictionnaireاست که ثمره همکاری پژوهشگران ایتالیایی و فرانسوی است .این فرهنگ شامل مجموعه مقالاتی است که به معرفی آثار مکتوب ملل جهان از آغاز تا سال 1994مربوط می‌شود .این مقالات به ترتیب حروف الفبای فارسی عنوان آثار تدوین شده و ذیل هر یک, این اطلاعات آمده است :عنوان فارسی و اصلی اثر, نام ن...جلد دوم از 'فرهنگ آثار 'شامل معرفی صدها اثر, کتاب و مقاله مشهور کشورهای جهان است که به ترتیب حروف الفبای نام اثر درج گردیده است .مطالب کتاب از حرف پ (پانوبرازیل) آغاز می‌شود و با حرف خ (خیزران در باد) به اتمام می‌رسد . مقالات کتاب درباره, فلسفه, تاریخ و تاریخ ادبیات کشورهای مختلف است .از جمله نویسندگانی که در این کتاب آثار آنها معرفی شده عبارت‌اند از :جرج...

در این مجموعه, نسخه‌های خطی در مجموعه‌ی 'دکتر نبی بخش‌خان بلوچ' در آرشیو سند, کراچی (پاکستان) بر اساس الفبای نام اثر معرفی شده است. در این معرفی, به موضوع نسخه اشاره شده هم چنین, متن آغازین نسخه درج گردیده و نیز اطلاعات مربوط به نوع خط, تاریخ کتابت و مشخصات ظاهری آن فراهم آمده است. نسخه‌های موجود به زبان فارسی و عربی نگاشته شده است.

در جلد سوم از این مجموعه تعدادی دیگر از نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه شاهچراغ شیراز معرفی شده است, هر معرفی شامل توضیحات مربوط به محتوای اثر, نوع خط, شکل ظاهر اثر, تعداد صفحات, نام مولف و عبارت آغازین هر نسخه است .اثر حاضر به معرفی تعداد 440نسخه از کتب خطی موجود در کتابخانه آیت‌الله جلیلی (واقع در کرمانشاه) پرداخته‌است .برخی از اطلاعاتی که در این مجموعه ـ درباره کتب مذکور ـ در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد عبارتنداز :مشخصات مولف, موضوع, تاریخ ختم ختم تالیف, مشخصات خطی, مشخصات کاغذ, مشخصات کاتب و ...جلد دوم کتاب ((فهرست ماقبل الفهرست)) مشتمل بر معرفی آثار و کتاب‌های پزشکی در ایران باستان است .در این کتاب علاوه بر مدخل‌های تاریخی ـ که در حکم تاریخ کامل پزشکی ایران باستان است ـ فهرست توصیفی بیش از هفتاد اثر پزشکی مربوط به دوران پیش از اسلام فراهم آمده است .کتاب با این موضوعات تدوین شده است : طب بابلی, طب مغانی (افسانه پزشکی, مکتب سینایی, طب بقراطی, و عص...این مجموعه از سال 1361تا 1363تحت عنوان((فهرست مقالات انقلاب اسلامی در مطبوعات ایران)) و تا پایان بهار 1371با عنوان فهرست مقالات فارسی در مطبوعات جمهوری اسلامی ایران در قالب فصل‌نامه منتشر شده پس از آن نیز با عنوان قبلی به صورت ماهنامه به چاپ رسیده است .هر جلد از این مجموعه, از سه بخش تشکیل شده است :بخش نخست شامل فهرست تفصیلی موضوعات است .بخش دوم حاوی اطل...

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲۲۰ مقاله