آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

010

کتابشناسیها

کتابشناسی آثار افراد خاص

کتابشناسی آثار افراد خاص نوبسندگان

کتابشناسی آثار مجهول المولف

کتابشناسی آثار منتشر شده در یک محل خاص

کتابشناسیهای موضوعی

فهرستهای عام

فهرستهای تنظیم شده بر اساس مولف و تاریخ

فهرستهای قاموسی (واژه نامه ای)

این کتاب که ترجمه‌ای از کتاب 'حیاه الشیخ الطهرانی' است در باب زندگی‌نامه و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی (1293 - 1389 ق) نگاشته شده است. در کتاب علاوه بر احوال شیخ، آثار او نیز معرفی گردیده است.

مجموعه‌ی حاضر، دربرگیرنده‌ی مقالاتی در زمینه‌ی شرح زندگی و آثار 'سید احمد حسینی اشکوری' ـ کتاب‌شناس، فهرست‌نگار، و نسخه‌شناس معاصر‌ ـ است. برخی از این مقالات، عبارت‌اند از: 'گزیده‌ی شرح حال و آثار/ سید صادق حسینی اشکوری'، 'نگاهی به کارنامه‌ی علمی استاد/ ابوالفضل حافظیان'، 'احیاگر میراث کهن/ محمد کاظمینی'، 'آسیب‌های طبیعی و سنتی نسخه‌های خطی/ ایرج …