آفتاب

فلسفه و روانشناسی

فلسفه و روانشناسی

نمایش ۱ تا 25 از ۸۷ مقاله

کتاب با مقدمه‌ای کوتاه در باب چگونگی استفاده از کتاب آغاز می‌شود, سپس مباحث آن در چهارده فصل سامان می‌یابد .در پایان هر فصل, شرح و تفسیری از مباحث همان فصل فراهم آمده است .نگارنده در تدوین کتاب, ضمن پرهیز از به کار بردن واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی (فلسفی), از شیوه روایی استفاده کرده است . مروری بر بعضی عناوین فصل‌ها و مطالب کتاب ـ که در ذیل می‌آید ـ شوخ طبعی...

نویسنده در این کتاب طی بیست و چهار فصل, بیست و چهار کتاب فصلی را معرفی و مضامین هر یک را بررسی کرده است. عناوین این کتاب ها عبارت اند از: 'جمهوری/ افلاطون', 'اخلاق نیکوماخوس/ ارسطو', 'در تسلای فلسفه/ بوئتیوس', 'شهریار/ ماکیاولی', 'تاملات/ رنه دکارت', 'لویاتان/ هابز', 'اخلاق/ اسپینوزا', 'رساله درباره فهم آدمی/ جان لاک', 'رساله دوم در باب حکومت/ جان لاک', 'تحق...

در این کتاب یکی از مباحث علم ریاضی موسوم به'پاراداکس‌ها 'در قالب یک داستان فلسفی بررسی و تبیین شده‌است .

مولف, ذیل مباحث کوتاهی به اجمال اطلاعاتی درباره آرائ, عقاید, نحوه اندیشه, تعلیم و تربیت و سرگذشت برخی فیلسوفان به دست می‌دهد .این مباحث در قالب داستان و پرسش و پاسخ با عناوینی از این دست به طبع رسیده است :((ماجراهای درس فلسفه)), ((روح یا روان)), ((فلسفه چیست)), ((فلسفه و دانشمندان اروپا)), ((دانشمندان ایرانی ـ عقاید فلسفی آنان)), ((منطق(فرازهای ساده و مختص...این مجموعه حاوی چند مقاله فلسفی است از دکتر 'محمد ریخته‌گران' با این عناوین: 'سکنی‌گزیدن, تفکر کردن (شرح رساله‌ای از هایدگر)','پدیدار شناسی و فلسفه اگزیستانس', 'حکمت هراکلیتوس' و 'پست مدرنیته نیچه, هوسرل, هایدگر'.کتاب حاضر, مشتمل بر مجموعه درس‌های احمد فردید ( 1289ـ 1373) است که در دانشگاه تهران ایراد شده, اینک به اهتمام یکی از شاگردان وی در قالب کتاب به طبع رسیده است .مخاطبان با مطالعه این کتاب, ضمن بازشناسی اندیشه‌های فلسفی فردید, با آرای فلسفی, عرفانی و دینی ایرانیان نیز غربی‌ها آشنا می‌شوند .عناوین تعدادی از درس‌ها به این قرار است' :علم الاسمائ تاریخی', 'نظری...کتاب حاضر شامل سه مقاله مفصل است در خصوص زبان فلسفه از نویسندگان ایرانی و خارجی که بین سال‌های 1354تا 1356در ماه‌نامه رودکی به چاپ رسیده است .عنوان مقالات کتاب بدین قرار است' :زبان/ ارنست کاسیرر, ترجمه بزرگ نادرزاده', 'روش فلسفی هگل/ روژه گارودی/ ترجمه باقر پرهام 'و 'گرایش‌های سنتی فلسفی در سرزمین چین/ مهرداد رهسپار .'نگارنده خاطرنشان می‌کند: در این رساله سعی بر آن است تا نشان داده شود که بر سر فلسفه چه آمده و بعد از ارسطو چه طور راه نزول را در پیش گرفته و این سیر قهقرایی را پله پله فلاسفه یکی بعد از دیگری طی می‌کنند'. عناوین فلاسفه و مکاتبی که نگارنده در کتاب مطرح کرده بدین قرار است: 'ایرانیان, شرقیان و فلسفه', 'نظریه دانشمندان در رابطه با ارسطو و علم', رواقیون', 'اپیکور...این نوشتار از 'کارل مارکس' در قالب دو مبحث ('یک کشف علمی' و متافیزیک اقتصاد سیاسی') مطرح شده است. در فصل نخست, درباره اختلاف میان ارزش مصرف و ارزش مبادله, ارزش تعیین شده و ارزش استنتاجی, و به کار بردن قانون تناسب ارزش بحث می‌شود. فصل دوم نیز شامل بحث در باب متد, تقسیم کار و ماشین‌ها, رقابت و اعضار, مالکیت ارضی و بهره مالکانه, و اعتصابات و اتحادیه کارگران است...نگارنده در این کتاب قصد دارد جوانان و نوجوانان را با مقدمات فلسفه و شخصیت‌های بزرگ تاریخ فلسفه آشنا کند .مقدمه کتاب به قلم دکتر 'علی اصغر حلبی 'بحثی است کوتاه در تعریف فلسفه و ویژگی کتاب حاضر, با این عبارت که وی کوشیده است پاره‌ای از مفاهیم فلسفی را از قالب فنی بیرون بکشد و آنها را به زبان ساده در آورد . بخش نخست کتاب شامل مباحثی است از قبیل :تعریف و موضوع...'فلسفه به روایت سینما', روایتی جدید از سرگذشت فلسفه و مسائل آن است. در این روایت از آثار گوناگون سینمایی برای بیان و توضیح آرا و مواضع فلسفی استفاده گردیده است' .کریستوفر فالزن 'ـ نویسنده کتاب ـ برای توضیح و بررسی عقاید و مضامین فلسفی به آثار سینمایی رجوع می‌کند .عناوین فصل‌های کتاب عبارت‌اند از' :نمایش تصویری افلاطون, نظریه معرفت', 'همه من ;خود و هویت شخ...در این کتاب, مباحث فلسفی به زبان ساده بازگو شده است .کتاب با مبحث مابعدالطبیعه و فلسفه اخلاق آغاز می‌شود که طی آن, اطلاعاتی درباره فلسفه علم, نظریه سیاسی, فمینیسم, منطق و معنای زندگی فراهم می‌آید, سپس مولف با موضوعاتی از این قبیل کتاب را پی می‌گیرد :فلسفه چیست (تعریف و شاخه‌های آن), فلسفه وجود و شناخت, فلسفه ارزش‌ها, فایده اصول اخلاقی, آزادی, برابری, مار...نویسنده مطالب کتاب را با بحثی درباره 'تعیین و شک 'آغاز کرده این نکته را خاطر نشان می‌کند که تردید کردن در اعتقادات در حکم اطمینان به نادرست بودن آن نیست .وی سپس درباره امر یقینی بحث می‌کند و این نتیجه را به دست می‌دهد که یکی از راه‌های پی بردن به درستی امری, استفاده از استدلال‌های منطقی است ;اما تنها با استدلال‌های منطقی نمی‌توان همه مسائل مهم فلسفه را ح...نویسنده در این کتاب درباره ضرورت معرفت‌شناسی خردگرایانه و زیان‌های اجتماعی ناشی از ضعف معرفت شناسی سخن می‌گوید. همچنین از علل و دلایل عدم التفات ایرانیان به فلسفه, نیز از سیر عقب‌ماندگی فکری, و عدم مبارزه با جهل و خرافات مباحثی را مطرح می‌سازد؛ افزون بر آن, راه‌کارهایی به منظور همراهی و همگامی با تمدن‌های با فرهنگ یا فرهنگ تمدن‌ها عرضه می‌کند. '.... همه اندی...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸۷ مقاله