آفتاب

جزایر قطب شمال و قطب جنوب

جزایر قطب شمال و قطب جنوب

نمایش ۱ تا 25 از ۴ مقاله


گروه سنی 'ج 'و 'د 'در این کتاب اطلاعاتی درباره شرایط زنده ماندن گیاهان و حیوانات در قطب شمال و جنوب کسب می‌کنند ;همچنین به اهمیت سرزمین‌های قطبی پی می‌برند .کتاب با این موضوعات تدوین شده است : موقعیت جغرافیایی قطب‌ها, وضعیت تابش نور خورشید, کوه‌ها و کوه‌های یخی, کاشفان قطب, و مواد معدنی و ثروت‌های طبیعی .در صفحه پایانی شرح واژه‌های دشوار آمده است .نمایش ۱ تا ۲۰ از ۴ مقاله