> جزایر قطب شمال و قطب جنوب
آفتاب

جستجو


کلیات

فلسفه و روانشناسی

دین

علوم اجتماعی

زبان

علوم طبیعی و ریاضیات

تکنولوژی(علوم کاربردی)

هنرها

ادبیات (آثار ادبی)

جغرافیا و تاریخ

کتب طبقه‌بندی نشده

کاربر گرامی!

اطلاعات دانشنامه ی « کتاب‌های منتشرشده در ایران » تنها جنبه اطلاع رسانی دارد و هیچ چیزی برای فروش موجود نیست.

جزایر قطب شمال و قطب جنوب

گروه سنی 'ج 'و 'د 'در این کتاب اطلاعاتی درباره شرایط زنده ماندن گیاهان و حیوانات در قطب شمال و جنوب کسب می‌کنند ;همچنین به اهمیت سرزمین‌های قطبی پی می‌برند .کتاب با این موضوعات تدوین شده است : موقعیت جغرافیایی قطب‌ها, وضعیت تابش نور خورشید, کوه‌ها و کوه‌های یخی, کاشفان قطب, و مواد معدنی و ثروت‌های طبیعی .در صفحه پایانی شرح واژه‌های دشوار آمده است .